Προσλήψεις πτυχιούχων από το ΙΤΥΕ

170

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  ανακοινώνει δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου Ιδιωτικού δικαίου.

1 )Η πρώτη αφορά συνεργάτες διδάκτορες σε ερευνητικά θέματα, μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ.

Δείτε αναλυτικά εδώ το κείμενο της πρόσκλησης

2) Η δεύτερη αφορά Σύστημα διαχείρισης χωρητικότητας (traffic shaping) και διαχείρισης φόρτου (Load Balancing) – Σύστημα διαχείρισης / απεικόνισης δικτύου. – Σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης χρηστών. – Διαλειτουργικότητα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, με mobile εφαρμογές, με συστήματα mobile billing, καθώς και διασύνδεση/ εκμετάλλευση υφιστάμενων συστημάτων κοινωνικών δικτύων.

Δείτε αναλυτικά εδώ το κείμενο της πρόσκλησης

Διαβάστε επίσης:  40 αλλαγές στα εργασιακά βάσει της υπουργικής απόφασης