Προσλήψεις στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

209

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει είκοσι επτά (27) θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

Τρείς (3) θέσεις καθηγητών Βιολιού
Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας
Τέσσερις (4) θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου
Μία (1) θέση καθηγητή Κοντραμπάσου
Μία (1) θέση καθηγητή Φλάουτου
Δύο (2) θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου
Μία (1) θέση καθηγητή Σαξοφώνου
Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας
Μία (1) θέση καθηγητή Άρπας
Μία (1) θέση καθηγητή Κιθάρας
Μία (1) θέση καθηγητή Κρουστών με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
Μία (1) θέση καθηγητή Μονωδίας
Μία (1) θέση καθηγητή Μελοδραματικής
Μία (1) θέση καθηγητή Υποκριτικής
Μία (1) θέση καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ.
Μία (1) θέση καθηγητή Σύνθεσης
Μία (1) θέση Συνοδού Πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
Δύο (2) θέσεις Συνοδών Πιάνου για το Τμήμα της Δ/νσης Ορχήστρας, με υποχρέωση στην εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας στο πιάνο με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη