Πρόγραμμα Ασκήσεων Otago,  για την πρόληψη των πτώσεων των ηλικιωμένων στον Άλιμο

158

Το πρόγραμμα Otago, ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα πρόληψης πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας, θα εφαρμόσει πιλοτικά στο Α΄Κ.Α.Π.Η, ο δήμος Αλίμου, από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με υπεύθυνο τον  Χαράλαμπο Σκορδή Φυσικοθεραπευτή, AT, EfS Instructor, OEP Leader, CFP.

Το πρόγραμμα ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι, Otago exercise programme to prevent falls in older adults, θα εφαρμοστεί υπό την μορφή ομαδικής συνεδρίας (8-10 άτομα που επελέγησαν μετά από ειδική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση) σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Δήμου Αλίμου (Κρήτης 20), κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 10:00 – 11:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως το τέλος Ιανουαρίου 2016.

Όπως σημειώνεται, το πρόγραμμα ασκήσεων Otago αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε τέσσερις ελεγχόμενες δοκιμασίες από την ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Otago, στη Νέα Ζηλανδία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο καθηγητής John Campbell. Συνίσταται στην εφαρμογή ενός αυστηρού πρωτοκόλλου ασκήσεων ενδυνάμωσης, επανεκπαίδευσης της ισορροπίας και ευλυγισίας.

Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στις υπηρεσίες υγείας, σε ένα δείγμα 1.016 ηλικιωμένων, ηλικιακού εύρους από 65 ετών έως 97 ετών που ζούσαν στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης:  Διαβήτης τύπου 2: Η δίαιτα που αντιστρέφει τα συμπτώματα

Συνολικά, ήταν αποτελεσματικό στη μείωση κατά 35% και του αριθμού των πτώσεων και του αριθμού των τραυματισμών που οφείλονταν σε πτώσεις. Επιπλέον, ο βαθμός αποτελεσματικότητας του προγράμματος ήταν ο ίδιος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Όσον αφορά στον αριθμό των τραυματισμών από πτώσεις που προλήφθηκαν, το πρόγραμμα είχε μεγαλύτερη επίδραση στις ομάδες ηλικιωμένων υψηλού κινδύνου, δηλαδή σε εκείνους που ήταν μεγαλύτεροι των 80 ετών και σε εκείνους με προηγούμενο ιστορικό πτώσεων (Campbell et al. 1997, Campbell et al. 1999, Campbell et al. 1999, Robertson et al. 2001, Robertson et al. 2001).

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασκήσεων Otago μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αλίμου στο τηλέφωνο 210 9886947.