Πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονα στο Υπουργείο Εξωτερικών

239
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για τα Ίμια

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής μιας (1) κενής οργανικής θέσης του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, με ειδικότητα σε θέματα σχέσεων Ελλάδας − Κίνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Παρακολούθηση διμερών σχέσεων Ελλάδας− Κίνας
  • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων παρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου θεμά− των Ελλάδας− Κίνας
  • Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της συνολικής κατάστασης και των εσωτερικών εξελίξεων στην Κίνα
  • Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης διμερών σχέσεων
  • Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου της Κίνας στο διεθνές σύστημα και ειδικότερα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε περισσότερα εδώ: Προκήρυξη (Αριθμός Π19ΓΕΝ − 41664) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 9 – 06.11.2015