Παρασκευή, 25 Ιουνίου, 2021
27.5 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 Ιουνίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1901.... Ο 19χρονος ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι.

Πρόταση για Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας από το Συνήγορο του Καταναλωτή

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς κατατέθηκε από το Συνήγορο του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, η πρόταση για την κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς-μέλη του ανασυγκροτηθέντος συμβουλίου (ενώσεις καταναλωτών και προμηθευτών, εκπροσώπους άλλων αρχών, υπηρεσιών και εταιρειών του δημόσιου τομέα) για την υποβολή παρατηρήσεων και απόψεων, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016.

Πρόκειται για ένα κείμενο γενικών αρχών και κανόνων, που στόχο έχει την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διαφάνεια και την καλή ενημέρωση των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζαγορίτης, “στην περίπτωση της προστασίας του καταναλωτή και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, το έργο της κατάρτισης ενός Κώδικα Δεοντολογίας είναι, συγκριτικά με άλλους τομείς, δυσκολότερο, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία στη χώρα μας θεωρείται αρκετά πλήρης, πολύ περισσότερο μετά την ενσωμάτωση σειράς Οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν διάφορους τομείς προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Υπάρχουν, δε, και άλλοι Κώδικες ή κανονιστικές πράξεις, που εξειδικεύουν κατά τρόπο εξαντλητικό τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταναλωτών και προμηθευτών (π.χ. Κανονισμός Γενικών Αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ.)”.

Η πρόταση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας υιοθετεί μια οριζόντια προσέγγιση στους υφιστάμενους κανόνες δικαίου, ώστε να καλύπτει το σύνολο των καθημερινών συναλλαγών και να τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε εμπορικό κλάδο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για το σκοπό αυτό, αποφεύγεται η θεματική προσέγγιση των σχέσεων καταναλωτών-προμηθευτών ανά τομέα δραστηριότητας, με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδο, όπου απαιτείται ειδικότερη προσέγγιση και ανάπτυξη επιμέρους θεμάτων, με έμφαση στην πληρότητα της ενημέρωσης, προσυμβατικής και ενδοσυμβατικής, που πρέπει να παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στους καταναλωτές.

Ακόμη, ο κώδικας αποτυπώνει την πολυετή εμπειρία που έχει σωρεύσει ο Συνήγορος του Καταναλωτή στο πεδίο της φιλικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας, προκειμένου να καταστούν σαφέστερες -και, άρα, αποτελεσματικότερες- ορισμένες επιμέρους όψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για παράδειγμα:

Γίνεται μια δίκαιη και ισόρροπη στάθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων καταναλωτών-προμηθευτών, με γνώμονα την προώθηση της ομαλής εξέλιξης και εκπλήρωσης της σύμβασης μέσα σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας συνεργασίας.

Δίνεται έμφαση στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεσή της, προκειμένου να υπάρχει η αναγκαία τεχνική ή άλλη υποστήριξη.

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις εξ αποστάσεως και, ιδίως, για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, με έμφαση στην ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματα που του παρέχονται στο ιδιαίτερο αυτό συναλλακτικό περιβάλλον.

Δεν απαριθμούνται υποχρεώσεις μόνο των προμηθευτών, αλλά και των καταναλωτών και των ενώσεών τους, τους οποίους ο Κώδικας, επίσης, αντιλαμβάνεται ως δυναμικούς και υπεύθυνους παράγοντες στη διαμόρφωση ενός υγιούς καταναλωτικού περιβάλλοντος.

Υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, για την οποία γίνεται ειδική αναφορά σε ξεχωριστό άρθρο του Κώδικα.

Σημείο που διαφοροποιεί τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας από άλλους Κώδικες αυτορρυθμιστικού χαρακτήρα είναι ότι, κατόπιν της κύρωσής του με προεδρικό διάταγμα, θα έχει νομική δεσμευτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχεται η δυνατότητα στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος, σύμφωνα με την πρόταση, θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του, να δημοσιοποιεί σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων, ώστε προληπτικά να εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, αλλά και να κοινοποιούνται τα πορίσματά του στις κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή κυρώσεων Αρχές και υπηρεσίες.

Συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα

Για τις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα ο κώδικας ορίζει τα εξής:

  1. Οι συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους καταναλωτές διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και διαφάνεια.
  2. Οι καταναλωτές οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και σύνεση στις οικονομικές συναλλαγές τους.
  3. Στο πλαίσιο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των ειδικών κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος, της καλής πίστης, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, τα πιστωτικά ιδρύματα επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια κατά το σχεδιασμό και την προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, την προβολή των τραπεζικών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς και τη συλλογή και τήρηση των πληροφοριών που τους αφορούν. Επιπλέον, εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
  4. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν επαρκείς, σαφείς και κατανοητές γενικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες συμβάσεις. Όπου προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, παρέχονται στον καταναλωτή τυποποιημένες εξατομικευμένες πληροφορίες, απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης.
  5. Σύμφωνα με το όσα ειδικότερα ορίζονται στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, οι πιστωτικοί φορείς, πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, προβαίνουν σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, όπως αυτή προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων και τα στοιχεία που παρέχει ο καταναλωτής, ώστε να εκτιμάται η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.
  6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι διαφημιστικές και εμπορικές ανακοινώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να είναι θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Ποινική δίωξη στους αλλοδαπούς που βίασαν την 25χρονη εγκυμονούσα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε βάρος των τριών αλλοδαπών πακιστανικής καταγωγής που συνελήφθησαν για τον  βιασμό μιας 25χρονης γυναίκας,...

Πως αλλάζει η ζωή τελικά…

Ήταν μια οικογένεια όπου για πολλά χρόνια ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας, στα όρια της εξαθλίωσης. Όλοι προσπαθούσαν για το καλύτερο, μα...
ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη 74χρονος για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ο βιαστής των Πετραλώνων

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα  βρίσκεται ο 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 50χρόνης καθαρίστριας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα σε βάρος του...
Ανήκουστο! Τρία αδέλφια στρατιωτικοί βίαζαν και κακοποιούσαν επί τρία χρόνια τον 5χρονο γιο του ενός

Τρεις συλλήψεις για βιασμό

Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε., τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 19, 21...

Τι είναι η κόλαση;

Η λέξη κόλαση σημαίνει τιμωρία. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, έρχεται η συνείδησή του και τον τύπτει, τον ελέγχει, τον στενοχωρεί. Λέει τότε ο αμαρτωλός: Πόσο...

Αγία Αγριππίνα – Γιορτή σήμερα 23 Ιουνίου

Τη μνήμη της Αγίας Αγριππίνας τιμά σήμερα, 23 Ιουνίου, η Εκκλησία μας. Η Αγία Αγριππίνα, γεννήθηκε και μαρτύρησε στη Ρώμη. Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε...

Πετράλωνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον βιασμό της 50χρονης καθαρίστριας

Πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Κάτω Πετράλωνα αυτήν την ώρα, στην πλατεία Αγ. Αικατερίνης, με αφορμή την καταγγελία βιασμού της 50χρονης καθαρίστριας. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται...

Βρείτε μας

7,799ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25 Ιουνίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1949.... Ιδρύεται ο νομός και η μητρόπολη Πειραιώς και νήσων.

Καβάλα: Αυτοκτόνησε συνταξιούχος που είχε χάσει γιο και σύζυγο από κορωνοϊό

Ανείπωτη τραγωδία στο Ελαιοχώρι Καβάλας με συνταξιούχο αγρότη να αυτοκτονεί μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα...

Αρχιεπίσκοπος: “Άλλο πράγμα είναι η συγχώρεση και άλλο η Δικαιοσύνη”

«Πρέπει να γίνει ένα μάθημα για όλους μας, ότι κάθε εμπειρία και κακή εμπειρία...

Ράλι Ακρόπολις: Σούπερ ειδική στο κέντρο της Αθήνας – Η διαδρομή

Ανακοινώθηκε το Athens City Stage, η σούπερ ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολις στο κέντρο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή