Πόρισμα φωτιά του Συνηγόρου του Πολίτη: Σύνταξη από την ημέρα θεμελίωσης του δικαιώματος

66

Τη θέση ότι λανθασμένα δεν καταβλήθηκαν κατά τον χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος σύνταξης τα ποσά που αναλογούν, διατυπώνει σε πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη και ζητεί τα σχετικά ποσά να καταβληθούν αναδρομικά.

Με αφορμή προσφυγή πολίτη, ο Συνήγορος του Πολίτη, διερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε στη παραπάνω θέση, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται η νομιμότητας και η αρχή της χρηστής διοίκησης.

Ειδικότερα ο Συνήγορος του Πολίτη, υποστήριξε ότι η καταβολή του συνόλου της συμμετοχής από τον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ ως τμηματική σύνταξη από τότε που η συνταξιούχος συμπλήρωσε τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησής της, αποτελεί απερίφραστη δήλωση του Οργανισμού ότι παραιτείται του δικαιώματός της παραγραφής.

Η ενδιαφερόμενη είχε ζητήσει το 1998 τη συνταξιοδότησή της ως μητέρα με ανήλικο τέκνο με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής της και στον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ. Στο έγγραφο με το οποίο ο ΟΑΕΕ-ΤΣΑ γνωστοποίησε στο ΙΚΑ το χρόνο ασφάλισής της, ανέφερε λανθασμένα ότι η τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ θα δινόταν μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της. Την ίδια λανθασμένη πληροφορία επανέλαβε και το ΙΚΑ κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής της απόφασης.

Ωστόσο, μετά την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της, ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ ότι, παρανόμως, όλο αυτό το διάστημα δεν της χορηγούνταν το μέρος της σύνταξης που αντιστοιχούσε στον οργανισμό αφού είχε τη δυνατότητα να ζητήσει τμηματική σύνταξη από τον ΟΑΕΕ με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της.

Η διοίκηση του ΟΑΕΕ, σε αλληλογραφία της τόσο με το ΙΚΑ όσο και με την γενική γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδέχθηκε, ρητά, ότι η εσφαλμένη ενημέρωση προς τη συνταξιούχο οφείλεται σε υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών φορέων, και αποφάσισε να αποδώσει στο ΙΚΑ το ποσό που του αναλογεί αναδρομικά από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της συνταξιούχου. δηλ. από 28.1.2003.

Διαβάστε επίσης:  Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;

Ωστόσο, το ΙΚΑ επικαλούμενο διάταξη περί πενταετούς παραγραφής, αρνήθηκε να χορηγήσει, πέραν της πενταετίας, αναδρομικά την σύνταξη του ΟΑΕΕ που δικαιούνταν η ασφαλισμένη. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεσήμανε ότι δεν δύναται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ θα λάβει τη συμμετοχή του ΟΑΕΕ για όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα, να καταβάλει στην ασφαλισμένη μέρος μόνο του ποσού αυτού.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι το δικαίωμα της παραγραφής θα μπορούσε να προβληθεί μόνο από τον ΟΑΕΕ -ΤΣΑ που είναι και ο φορέας που όφειλε τα σχετικά αμφισβητούμενα ποσά και όχι από το ΙΚΑ, το οποίο αποδίδει στον εκάστοτε συνταξιούχο τα ποσά που έλαβε από τον ΟΑΕΕ. Η δε καταβολή του συνόλου της συμμετοχής από τον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα δηλαδή από 28.1.2003, αποτελεί απερίφραστη δήλωση του Οργανισμού ότι παραιτείται του δικαιώματός της παραγραφής.

Περαιτέρω και επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, θίγονται οι αρχές της νομιμότητας της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ζήτησε την επανεξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης και τη χορήγηση της τμηματικής σύνταξης του ΤΣΑ από την ημερομηνία συμπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, δηλαδή από 28.1.2003.

Να σημειωθεί ότι το εμπλεκόμενο υποκατάστημα του ΙΚΑ δεν έκανε δεκτές τις θέσεις του Συνηγόρου, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανεισαγωγή και νέα κρίση του αιτήματος, επιμένοντας έτσι στην αρχική του θέση, να στερήσει δηλαδή από τη συνταξιούχο ποσά συντάξεων τα οποία αφενός δικαιούται και αφετέρου είχαν ήδη αποδοθεί στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΕ, με σκοπό να χορηγηθούν στην δικαιούχο.