Στο ΕΣΠΑ οι απόφοιτοι δραματικών σχολών

59

Το Υπουργείο Πολιτισμού με απόφαση του προέβη στην εξομοίωση των πτυχίων των απόφοιτων αναγνωρισμένων σχολών θεάτρου, χορού και μουσικής, με αυτά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ, επιτρέποντας τους έτσι να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της

Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρηματικού

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα επαγγελματιών του καλλιτεχνικού χώρου, που για πρώτη φορά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τέτοιου είδους χρηματοδότηση, καθώς ο τομέας του Πολιτισμού συμπεριλαμβάνεται στους εννέα στρατηγικούς τομείς που η ενίσχυση τους θα συμβάλει στη διαμόρφωση του νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας