ΤΕΙ ΘΣΝ: Μία θέση για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ.

91

Το Αριστοτέλειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας σε ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη, όπως παρακάτω:

Αντικείμενο απασχόλησης Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

  • Πτυχίο ΤΕΙ
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση διαχείρισης σπουδαστικών προγραμμάτων τουλάχιστον (3) ετών
  • Διοικητική ή επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον τουλάχιστον (5) ετών
  • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ Χρονική διάρκεια

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  200 προσλήψεις σε 21 νομούς της χώρας