ΤΕΙ Κρήτης: 2 πτυχιούχοι ΠΕ για υποστήριξη προγράμματος ERASMUS

108

Το ΤΕΙ Κρήτης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο  (2) συμβάσεων  μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών  στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κ1) 2015-2016.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συμβολή στην ορθή λειτουργία του προγράμματος Erasmus που αποτελεί και το κύριο έργο του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Α. Για την πλήρη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Γραφείου και τη συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των ιστοσελίδων του είναι απαραίτητη η συμβολή ενός ατόμου με πτυχίο πληροφορικής ή πολυμέσων και γνώσεις από μηχανές γραφείου αλλά αν είναι δυνατό και από διαχείριση προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Β. Επίσης για τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό που κινούνται με το πρόγραμμα Erasmus χρειάζεται ένα άτομο για την πρώτη επαφή με τους φοιτητές (εισερχόμενους και εξερχόμενους) με εμπειρία από τέτοιου είδους προγράμματα και γνώση ξένων γλωσσών για να βοηθά και στην κοινωνική ενσωμάτωση των εισερχομένων φοιτητών στην κοινότητα του ΤΕΙ. ¨ένα άτομο με πτυχίο κοινωνικής εργασίας ή ανάλογο είναι το πλέον κατάλληλο για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Δείτε περισσότερα εδώ