Το Δημόσιο σε αριθμούς

124
δημόσιοι υπάλληλοι, αξιολόγηση, προαγωγή,

Σε ένα σύνολο 687.555 υπαλλήλων ανέρχεται το προσωπικό που απασχολείται στον ελληνικό δημόσιο τομέα, με κάθε σχέση εργασίας… σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου που αναρτήθηκαν στην apografi.yap.gov.gr. Πρόκειται για το τελικό άθροισμα μια μεγάλης κατηγορίας μισθοδοτούμενων από το ελληνικό δημόσιο, μεταξύ των οποίων μετακλητοί υπάλληλοι και αιρετοί.

Στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα αναρτήθηκαν οι πλήρης πίνακες με την καταγραφή των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, μια συνοπτική καταγραφή είναι η εξής:

Τακτικό προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ): 566.556

Έκτακτο προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ) – Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι: 66.455

Μετακλητοί: 1.942

Αιρετοί: 7.159

Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης: 1.141

Λοιπές ειδικές περιπτωσεις: 13.072

Διαβάστε επίσης:  Το Πεντάγωνο μεταθέτει τους Μητρετώδη-Κούκλατζη στην Άγκυρα

Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ: 33.524

Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ: 10.778

Καθεστώς Διαθεσιμότητας: 66

Καθεστώς Αργίας: 474

ΣΥΝΟΛΟ: 687.555

(*Δεν προσμετρήθηκαν Διαθεσιμότητα + Αργία – συμπεριλαμβάνονται οι υπόλοιπες κατηγορίες και οι μετακλητοί)

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες που αφορούν τον Ιανουάριο του 2016 (*κάνετε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση):

Τακτικό προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ):