Τρεις πανεπιστημιακοί υπότροφοι για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

260
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καταγγελία, φοιτήτριας, ξυλοδαρμός,

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

1η ΣΥΜΒΑΣΗ  Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων:

α) Πτυχίο Χημείας

β) Διδακτορικό δίπλωμα στην Οργανική Χημεία

γ) Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή περιοδικά

για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του μαθήματος «Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων» (χειμερινό εξάμηνο), συνολικού κόστους 5.000 €».

2η ΣΥΜΒΑΣΗ Μοριακή Τοξικολογία ( ιοί, μικρόβια, βιοπληροφορική)

α) Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας

γ) Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στον τομέα της Μοριακής Ιολογίας

για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του μαθήματος «Μοριακή Τοξικολογία» (χειμερινό εξάμηνο), συνολικού κόστους 5.000 €».

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

3η ΣΥΜΒΑΣΗ Χημειοπροφύλαξη και Μηχανισμοί:

α) Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Χημειοπροφύλαξη και Μηχανισμοί

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα

γ) Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στον τομέα της Χημειοπροφύλαξης

για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του μαθήματος «Χημειοπροφύλαξη και μηχανισμοί» (χειμερινό εξάμηνο), συνολικού κόστους 6.000 €».

Δείτε περισσότερα εδώ