Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
22.1 C
Athens

Υπ. Ναυτιλίας: Π.Δ. για την απασχόληση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ανοίγει ο δρόμος για την απασχόληση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών στα ελληνόκτητα πλοία με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που τροποποιεί το Προεδρικό Διάταγμα 141/2014 που αναφέρεται στις «προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που φέρει και την υπογραφή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θοδωρή Δρίτσα, βρίσκεται προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του Π.Δ. 141/2014 ήταν ένα από τα θέματα που έχει θέσει η ελληνική πλοιοκτησία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Ελληνες αποφοίτους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών να απασχοληθούν σε ελληνικά πλοία. Μέχρι τώρα, όπως αναφέρουν στη «Ν» αρμόδιοι παράγοντες, προκειμένου ένας απόφοιτος ΑΕΙ να απασχολούνταν σε πλοίο θα έπρεπε να περάσει από την Επιτροπή Αντιστοιχίας, η οποία θα έκρινε αν έχει διδαχθεί τα απαραίτητα μαθήματα. Οι επιτροπές αυτές, όμως, κατά κανόνα «έκοβαν» όλους τους αποφοίτους που προσέρχονταν, αφού έκριναν ότι δεν είχαν διδαχθεί τα μαθήματα. Τώρα με το νέο σχέδιο Π.Δ. δίνεται η δυνατότητα στον απόφοιτο να συμμετάσχει σε εξεταστικές διαδικασίες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε όσα μαθήματα θα κρίνει η επιτροπή ότι δεν τα έχει διδαχθεί, ενώ για τους ηλεκτρολόγους δημιουργείται ειδικό τμήμα στις ΑΕΝ.

Η «Ν» στη συνέχεια παρουσιάζει τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο προεδρικό διάταγμα, αλλαγές που προέκυψαν σαν ανάγκη από την πρακτική εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 141/2014. Στο νέο Π.Δ. ελήφθησαν υπ’ όψιν οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθιερώθηκαν με την τροποποιημένη σύμβαση (STCW), αλλά και η δημιουργία νέων ειδικοτήτων. Επίσης, όπως τονίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρακτικών ζητημάτων αναφορικά με την ορθολογική εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ούτως ώστε να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση – συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων.

Ως κυριότερες τροποποιήσεις αναφέρονται:

Στους Μηχανικούς Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) προβλέπεται η προσθήκη ορισμένων ειδικοτήτων και η διαγραφή άλλων. Για παράδειγμα, προτείνεται η προσθήκη πτυχίων ναυπηγού ΑΕΙ – ΤΕΙ για την απόκτηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Μηχανικού Γ’ τάξης και η διαγραφή του Ηλεκτρολόγου, ενώ παραμένει ως ειδικότητα ο μηχανολόγος Ε.Ν.
Επιπλέον, επανακαθορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Αντιστοιχίας (Επιτροπή που κρίνει εάν ένας απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ «έχει» τα αντίστοιχα μαθήματα των ΑΕΝ) με την παροχή δυνατότητας στον υποψήφιο, εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία μαθημάτων, να εξετάζεται πλέον στις εξεταστικές περιόδους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Αν του λείπουν, δηλαδή, ορισμένα μαθήματα, να μπορεί να τα δίνει στη διάρκεια των εξετάσεων των ΑΕΝ.
Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνονται και τα πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης προέλευσης εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθούν ισότιμα και αντίστοιχα με τα ελληνικά από την αρμόδια υπηρεσία, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρερχόταν και από το προηγούμενο νομικό καθεστώς.
Παράλληλα, εισάγεται ως προϋπόθεση απόκτησης διπλώματος μηχανικού Γ’ τάξεως Ε.Ν. η πραγματοποίηση θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων χωρητικότητας πάνω από 1.500 ο.χ. και για τους κατόχους πτυχίων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
Ακόμη τροποποιούνται μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ. 141 (εδάφιο τρίτο του άρθρου 37) προκειμένου να συμπεριλάβουν περισσότερες κατηγορίες αποφοίτων, αλλά και να επιμηκυνθεί ο χρόνος εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης.
Στους ηλεκτρολόγους Ε.Ν. διαγράφεται το πτυχίο του μηχανολόγου, ενώ προστίθεται μεταβατική διάταξη για τις περιπτώσεις ναυτικών οι οποίοι έχουν αρχίσει θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης εκπαίδευσης πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Επιπλέον, καταργείται η διάταξη που αφορά την Επιτροπή Αντιστοιχίας για τους ηλεκτρολόγους Ε.Ν. και δημιουργείται ειδικό τμήμα ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., από το οποίο θα πρέπει να αποφοιτούν οι υποψήφιοι για την απόκτηση του εν λόγω διπλώματος.
Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται και τα πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) προέλευσης εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι θα θεωρηθούν ισότιμα και αντίστοιχα με τα ελληνικά από την αρμόδια υπηρεσία, δεδομένου ότι συγκεκριμένη δυνατότητα παρεχόταν και από το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Ακόμη διαγράφονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις του προηγούμενου Π.Δ. προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθολογικότερη αντικατάσταση και απόκτηση διπλωμάτων Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.
Σε ό,τι αφορά την άδεια ναύτη και το πτυχίο μηχανοδηγού Ε.Ν., καταργείται η προϋπόθεση κατοχής απολυτηρίου Γυμνασίου αναφορικά με την απόκτηση των αναφερομένων πτυχίων και αδειών.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

ΤτΕ, έκθεση, εισοδήματα, νοικοκυριά,

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, είκοσι...
Τρία "αγκάθια" για χιλιάδες εργαζόμενους

7.494 προσλήψεις στο Δημόσιο – Θα αποκτήσουν μόνιμη δουλειά 2.000 ΑμεΑ και 2.500 απόφοιτοι...

Μπαράζ 7.494 προσλήψεων τον Μάρτιο μονίμων υπαλλήλων και προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δήμους και φορείς του Δημοσίου. Από τον συνολικό αριθμό, οι 4.500...

ΑΣΕΠ: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις πρόσληψης στην Δημοτική Αστυνομία

Άνοιξαν την Πέμπτη 7/3 οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού...

ΑΣΕΠ: Έως τις 26 Μαρτίου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Άνοιξαν την Πέμπτη 7/3 οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων...

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ανοίγει τον δρόμο για την τετραήμερη εργασία

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με τη ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι θα εξαλείψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μια έρευνα του LinkedIn το...

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για θέσεις εργασίας σε 14 υπουργεία

«Υπηρεσιακούς Γραμματείς» αναζητούν συνολικά δεκατέσσερα υπουργεία της κυβέρνησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για απασχόληση σε μία από τις θέσεις...

ΑΣΕΠ – Προσλήψεις: Όλοι οι διαγωνισμοί για 2.000 θέσεις τους επόμενους μήνες

Πέντε διαγωνισμοί για μόνιμους υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, αναμένεται να «ανοίξουν» μέχρι τα μέσα της άνοιξης για συνολικά 2.206 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο. Πρόκειται για προκηρύξεις που...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Πιερρακάκης: Η εποχή της ανομίας στα ΑΕΙ χωρίς συνέπειες τελείωσε

«Η εποχή της ανομίας στα ΑΕΙ χωρίς συνέπειες τελείωσε» τόνισε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων...

Μητσοτάκης: Με το βλέμμα στραμένο στα ΑΕΙ

Στο «μέτωπο» του νόμου για τα ΑΕΙ, η κυβέρνηση αναμένεται (και) ιδεολογικός «πόλεμος» για...

Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για τις καταλήψεις στα ΑΕΙ: Να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος

Ξεκάθαρο μήνυμα για τις καταλήψεις στα ΑΕΙ έστειλε για πρώτη φορά με δημόσια παρέμβασή...

Πιερρακάκης: Έκτακτη επιχορήγηση στα ΑΕΙ

Στη συζήτηση με τους Πρυτάνεις με αφορμή την 104 Σύνοδό του αναφέρεται σε ανάρτησή...