Δευτέρα, 8 Μαρτίου, 2021
14.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 Μαρτίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1922.... Η Νομαρχία Αττικής εγκρίνει την απόφαση του Δήμου Αθηναίων για την παραχώρηση έκτασης στην περιοχή Περιβόλα Αμπελοκήπων, προκειμένου να κατασκευαστεί το...

Όλες οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει το πόρισμα για την Παιδεία

Το πόρισμα το οποίο προέκυψε από τον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία και θα παραδοθεί σύντομα στη Βουλή προτείνει 86 αλλαγές και κυρίως τη γενναία μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν ουσιαστική γνώση μέσα στο σχολείο και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από το άγχος και την υπερβολική κούραση αλλά και οι γονείς από το κόστος των φροντιστηρίων.

Το πόρισμα των 100 σελίδων περιλαμβάνει συνολικά 86 προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ξεκινώντας μάλιστα από τη νέα σχολική χρονιά.

Η Εκθεση αναλύει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους σε βραχυπρόθεσμες (Ιούνιος 2016 – Νοέμβριος 2016), μεσοπρόθεσμες (Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2018) και μακροπρόθεσμες (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2022).

Σχετικά με το «καυτό» θέμα της μείωσης της ύλης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σκεπτικό που αναπτύσσει η Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι εξαντλητικοί ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης που επιβάλλονται σήμερα για την κάλυψη της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων δεν επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της σχολικής γνώσης, την ουσιαστική εμπέδωσή της αλλά και την ανάπτυξη της διδακτικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την επίτευξη των διδακτικών στόχων κάθε γνωστικού αντικειμένου και την εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών της σχολικής εκπαίδευσης.

Ως αποτέλεσμα, η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται από διαδικασία αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμπερίληψης σε διαδικασία που προκαλεί «άγχος» και υπερβολική κούραση στον μαθητή αλλά και συνεπαγόμενη επιβάρυνση στην οικογένειά του. Σημαντικές είναι τέλος οι επιπτώσεις της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων στην ενίσχυση της παραπαιδείας».

Υστερα από αυτές τις διαπιστώσεις η επιτροπή προτείνει: Ως εκ τούτου και μέχρι να καταστεί δυνατόν να γραφούν νέα βιβλία, ο εξορθολογισμός της ύλης των σχολικών εγχειριδίων για την απαραίτητη μείωση-αναδιαμόρφωση της ύλης των σχολικών εγχειριδίων, την πλήρη ανανέωση όσων σχολικών εγχειριδίων κριθεί απαραίτητο και τη σύγκλιση της εξεταστέας με τη διδακτέα ύλη, προκύπτει ως αναγκαία παρέμβαση.

Το πόρισμα της Επιτροπής περιλαμβάνει, επίσης, 33 μεσοπρόθεσμες (από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Μάιο 2018) και 28 μακροπρόθεσμες προτάσεις (από τον Ιούνιο 2018 έως τον Ιούνιο 2022) για αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σαρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση με ορίζοντα το 2022

Το πόρισμα προτείνει τις εξής αλλαγές ξεκινώντας από τη νέα σχολική χρονιά και με ορίζοντα το 2022:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

• Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

• Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

• Επαναπροσδιορισμός πλαισίου-νομοθεσίας για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

• Μείωση-αναδιαμόρφωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων.

• Ενθάρρυνση της αυτενέργειας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

• Καθιέρωση της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο.

• Πρόβλεψη για τη διαμόρφωση μέσα στο σχολείο χώρου ειδικά διαμορφωμένου για τα μαθήματα τέχνης.

• Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα και άλλων τεχνών, όπως θέατρο/οπτικοακουστική παιδεία, χορός, δημιουργική ανάγνωση, γραφή.

• Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής στο σχολείο (Κρατικό Πιστοποιητικό βασικής Πληροφορικής).

• Γενίκευση του ολοήμερου σχολείου.

• Αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΔΕΚΕΜΒΡ. 2016 – ΜΑΪΟΣ 2018

• Ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

• Υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

• Ανανέωση-ριζική αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με βιωματικές μεθόδους.

• Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα θα διδάσκονται περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες και επιπλέον θα ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα και άλλες Τέχνες, όπως θέατρο / πολυμέσα, οπτικοακουστική έκφραση, χορός, δημιουργική ανάγνωση/γραφή.

• Ιδρυση καλλιτεχνικών σχολείων και σε περιοχές μη προνομιούχες.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

• Ενίσχυση των εκπαιδευτικών των Λυκείων με επιμόρφωση.

• Διαμόρφωση νέου συστήματος εισαγωγής, αρχικά με χρήση των συμπερασμάτων του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου.

• Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια.

• Επαναφορά της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για το τουρκόφωνο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων στο ΑΠΘ με τη δημιουργία Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 – ΜΑΪΟΣ 2022

• Διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων.

• Σταθερή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

• Ανάδειξη καλών πρακτικών των σχολείων.

• Εγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις και αποσπάσεις) των μόνιμων εκπαιδευτικών, βάσει των ανωτέρω.

• Εγκαιρος επανυπολογισμός και επικαιροποίηση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά και προσδιορισμός του βέλτιστου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών με αναπληρωτές (ή και μόνιμους εφόσον είναι δημοσιονομικά εφικτό) εκπαιδευτικούς βάσει των διαθεσίμων πόρων/ πιστώσεων.

• Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υλοποίησή του με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Νέα Σμύρνη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια – Στο "μικροσκόπιο" τυχόν αξιόποινες πράξεις από αστυνομικούς

Νέα Σμύρνη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια – Στο “μικροσκόπιο” τυχόν αξιόποινες πράξεις από...

Την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης προκάλεσαν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με την άσκηση βίας αστυνομικών σε βάρος πολιτών στην περιοχή...
Κορωνοϊός - Αττική: Πάνω από τα μισά σημερινά κρούσματα

Κορωνοϊός – Αττική: Πάνω από τα μισά σημερινά κρούσματα

Απογοητευτικοί είναι οι αριθμοί για την Αττική, καθώς συγκεντρώνει πάνω από τα μισά από τα σημερινά 1.149 κρούσματα. Υψηλός αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη...
Τι κρύβει η Μέρκελ με την "ξαφνική" αγάπη στην Ελλάδα και την επίθεση στον Ερντογάν

Τι κρύβει η Μέρκελ με την “ξαφνική” αγάπη στην Ελλάδα και την επίθεση στον...

Η Άνγκελα Μέρκελ συνηθίζει να αιφνιδιάζει, με δηλώσεις που πολλές φορές ανατρέπουν καταστάσεις. Έτσι και τώρα επιχείρησε να μας αιφνιδιάσει με την απρόσμενη επίθεση...
Κορωνοιός:795 κρούσματα - 384 στην Αττική - 15 θάνατοι

Lockdown: Το σενάριο για παράταση έως τον Απρίλιο – Τι και πότε θα ανοίξει,...

Όλο και περισσότερο απομακρύνεται το σενάριο για «άνοιγμα» δραστηριοτήτων στις 16 Μαρτίου και όλα… δείχνουν παράταση του lockdown σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε άλλες...

Κορωνοϊός: Το πιθανό μέλλον της πανδημίας – Πέντε στρατηγικές που πρέπει να εξεταστούν

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA διερευνάται το πιθανό μέλλον της πανδημίας COVID-19. H βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο...

Lockdown: Πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο – Όλα όσα θα αλλάξουν στον τρόπο αγορών...

Θα ανοίξει το λιανεμπόριο από τις 16 Μαρτίου ή θα παραταθεί το «λουκέτο»; Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της επιδημίας. Όπως τόνισε στην...
Νέα δίωξη για βιασμό σε βάρος και δεύτερου ηθοποιού

Νέα δίωξη για βιασμό σε βάρος και δεύτερου ηθοποιού

Kαι δεύτερος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε το πρωί της Παρασκευής από την Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε...

Βρείτε μας

7,773ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Σφοδρή σύγκρουση για την Παιδεία – Μητσοτάκης: Θλιβερός ο ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας: Πολιτεύεσαι όπως ο Τραμπ

Σφοδρή είναι η σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Παιδεία, με...

Το πόρισμα της ΝΔ για τον Παπαγγελόπουλο, ζητά την παραπομπή του για οκτώ αδικήματα

Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο...

Βουλή: Με 158 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Με 158 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για την «Αναβάθμιση του Σχολείου» του υπουργείου Παιδείας...

Αλλάζουν τα πάντα στις σχολικές εκδρομές

Αλλάζει το πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν πλέον τον πρώτο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή