10 προσλήψεις στο δήμο Αμαρίου

176

Ο ∆ήµος Αµαρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας