10 συμβάσεις έργου στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης

179

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης (α) Πέντε (5) Συντονιστών και β) Πέντε (5) Οικονομικών Διαχειριστών.

Προαπαιτούμενα προσόντα:

Συντονιστές 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση

Οικονομικοί Διαχειριστές 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2) Τριετής (3ετής) τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 213 131 4663 και 213 131 4664 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00)
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :18/01/2016 (ώρα 10:00) – 28/01/2016 (ώρα 15:00)

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την απόφαση Δ.Σ.