12 προσλήψεις με 8μηνα στη σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής

287

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Πρόκειται για ειδικότητες  μαγείρων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, τραπεζοκόμων και λαντζιέρων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους