13 θέσεις εργασίας για έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς

248

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόµων επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου «12 Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες Περιοχής Κρε̟πενής Μαυροχωρίου Καστοριάς»  του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Πρόκειται για:

Ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγων µε ανασκαφική εµ̟πειρία,

Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών µε εµπειρία στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων

Ένας (1) ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων ή Έργων Υ̟ποδοµής µε εµ̟πειρία στην σχεδίαση-α̟ποτύπωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD

Ένας (1) ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση κεραµικής,

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Ένας (1) ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων,

Οκτώ (8) ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες)

Δείτε περισσότερα εδώ