16 καθηγητές μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

258

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθιοι Ι∆ΟΧ) µε συνολικά δεκαέξι (16) καθηγητές µουσικής διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ημοτικού Ωδείου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  200 προσλήψεις σε 21 νομούς της χώρας