Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
31.4 C
Athens

19+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δασικούς χάρτες

Την ερχόμενη Παρασκευή 1η Μαρτίου αρχίζει η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Κορωπί, Καρδίτσα και Μαγνησία.

Οι δασικοί χάρτες είναι ο βασικός κρίκος του Κτηματολογίου αφού από αυτούς εξαρτάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας έκτασης, άρα και οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτήν.

Τα ΝΕΑ παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τους δασικούς χάρτες.

 1. Τι είναι ο δασικός χάρτης;

Είναι ο χάρτης που οριοθετούνται και καταγράφονται οι περιοχές που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οι χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός σύνταξης των δασικών χαρτών;

Η σύνταξη δασικών χαρτών έχει ως σκοπό την περιβαλλοντική προστασία των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων , την προβολή των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου και των ιδιωτών επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του Κτηματολογίου, την αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας και τη δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του Δασολογίου.

 1. Πότε χαρακτηρίζεται μια περιοχή δασική ή χορτολιβαδική;

Ο χαρακτήρας μιας περιοχής προκύπτει μετά την εξέταση αεροφωτογραφιών του 1945 καθώς και νεότερες, της περιόδου 2007- 2009.

 1. Πώς μπορεί να δει κάποιος πώς έχει χαρακτηριστεί μια έκταση;

Στην ιστοσελίδα ktimanet.gr έχουν αναρτηθεί όλοι οι δασικοί χάρτες. Ο πολίτης αφού αναζητεί το ακίνητό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορεί να δει τον χαρακτηρισμό του. Ο χαρακτηρισμός έχει δύο γράμματα. Το πρώτο αφορά τον χαρακτήρα της έκτασης το 1945 ή το 1960 και το δεύτερο τη νεότερη περίοδο. Αν για παράδειγμα έχει χαρακτηρισμό ΔΑ σημαίνει ότι παλαιότερα ήταν δασική έκταση και πλέον έχει άλλη χρήση (π.χ. αγροτική).

 1. Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Δεν υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία κύρωσης δασικών εκτάσεων οι οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, περιοχές που οι δήμοι έχουν δηλώσει. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πυκνή αυθαίρετη δόμηση εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

 1. Πώς σχετίζεται ο δασικός χάρτης με το Κτηματολόγιο;

Οι δασικοί χάρτες εξετάζουν τον χαρακτήρα της έκτασης. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δασικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και συνεπώς συνδέονται με το Κτηματολόγιο.

 1. Σε ποιες περιοχές δεν υφίσταται τεκμήριο του Δημοσίου;

Τέτοιες περιοχές είναι η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, τα Κύθηρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία.

 1. Αν σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, η ιδιοκτησία του πολίτη έχει χαρακτηριστεί δασική, χρειάζεται να υποβάλει αντίρρηση;

Οπωσδήποτε. διότι ο χαρακτήρας της έκτασης εξετάζεται κατά τη διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη και όχι το Κτηματολόγιο.

 1. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει αντίρρηση;

Η αντίρρηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο www.ktimanet.gr και μόνο εντός της περιόδου κατάθεσης αντιρρήσεων. Στη συνέχεια τα αντίγραφα των εγγράφων πρέπει να κατατεθούν στο αντίστοιχο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών.

 1. Τι έγγραφα πρέπει να κατατεθούν;

Ο αιτών πρέπει να καταθέσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει το έννομο συμφέρον, εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας. Ενδεχομένως να απαιτηθεί έκθεση αναγωγής τίτλων από νομικό.

 1. Πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα;

Κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί, λόγω προδιαγραφών, παρατηρούνται σφάλματα αρκετών μέτρων. Όποιο τμήμα του ακινήτου δηλωθεί κατά αντίρρηση ελέγχεται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από απόσπασμα της εφαρμογής της θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ. Λόγω των προδιαγραφών της, ανταποκρίνεται μόνο για τον εντοπισμό του ακινήτου και δεν έχει την απαιτούμενη ακρίβεια για τις αντιρρήσεις.

 1. Πότε πρέπει να καταθέσει τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας;

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης θέλει να αμφισβητηθεί ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας είτε της παλαιάς εποχής είτε της νεότερης εποχής. Ενδεχομένως στην περίπτωση που αμφισβητείται ο χαρακτήρας της νεότερης εποχής να απαιτούνται μόνο φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας συνήθως συντάσσεται από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό και λόγω του δασικού ενδιαφέροντος από δασολόγο.

 1. Υπάρχει άλλος τρόπος να αλλάξει ο χαρακτήρας της έκτασης σε έναν δασικό χάρτη;

Η δικαστική οδός δεν αποκλείεται, αλλά κρίνεται πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα από τη διαδικασία κατάθεσης αντιρρήσεων των δασικών χαρτών. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων. Η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

 1. Μπορεί κάποιος πολίτης να καταθέσει συγχρόνως αντίρρηση και αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και αίτηση εξαγοράς;

Βεβαίως. Συνίσταται δε, ο πολίτης να συμβουλεύεται κάποιον ειδικό, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή δασολόγο. Σύμφωνα με τον νόμο, η αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος γίνεται ατελώς και συνήθως η αρμόδια υπηρεσία απαντά εντός ενός μήνα. Η απόφαση των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο, εκδίδεται έπειτα από έξι μήνες, υπάρχουν όμως, μεγάλες καθυστερήσεις πέρα από το διάστημα αυτό. Ο πολίτης πρέπει να ενημερωθεί από την αρμόδια Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εξέταση της αντίρρησής του.

 1. Σε ποιες περιοχές έχει ήδη κυρωθεί συνολικά ή εν μέρει δασικός χάρτης;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις περιοχές για τις οποίες έχει κυρωθεί συνολικά ο δασικός χάρτης στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50.xls

Για τις περιοχές όπου ο δασικός χάρτης έχει κυρωθεί εν μέρει στη διεύθυνση: www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50 xls

 1. Πότε κυρώνεται ο δασικός χάρτης;

Στις εκτάσεις όπου δεν κατατίθενται αντιρρήσεις εντός 45 ημερών από τη λήξη του διαστήματος κατάθεσης αντιρρήσεων, κυρώνονται οριστικά. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις η κύρωση επέρχεται μετά την εξέταση των αντιρρήσεων.

 1. Τι γίνεται αν δεν προλάβει ο πολίτης να καταθέσει αντιρρήσεις;

Δεν μπορεί να κατατεθούν εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δασικών χαρτών. Μετά την κύρωση του χάρτη, η αλλαγή του χαρακτηρισμού μπορεί να γίνει είτε δικαστικά είτε με αίτηση εξαγοράς στις περιπτώσεις με χαρακτηρισμό ΔΑ ή ΧΑ.

 1. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την εξέταση των αντιρρήσεων;

Σε περίπτωση που το ακίνητο χαρακτηριστεί ότι δεν υπόκειται στη δασική νομοθεσία, δεν απαιτείται να κάνει κάτι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απαιτηθεί αίτηση εξαγοράς ή αίτηση άδειας καλλιέργειας ή να κινηθεί δικαστικά ή απλά να αποδεχθεί την απόφαση ως έχει.

 1. Σε ποιες περιοχές είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αντιρρήσεων;

Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx.

 1. Τι ισχύει για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια;

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου, με εγκύκλιο οι χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια με οικοδομική άδεια, εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τις χορτοιβαδικές εκτάσεις οι οποίες κατά το 1945 ήταν αγροτικές.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Εικόνα διάλυσης σε τράπεζες και Χρηματιστήριο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 3 Ιουλίου εγκαινιάζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης DowJones

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1884.... Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης DowJones. Ο Dow Jones Industrial Average (DJIA), είναι δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς που μετρά την απόδοση...

Οι μυστικές συμφωνίες της Μαδρίτης

Με την αφωνία Μητσοτάκη και Ερντογάν για τα Ελληνοτουρκικά, είναι προφανές ότι έγιναν συμφωνίες μέσω του Μπάιντεν, συμφωνίες που γίνονται αλλά δεν λέγονται… Έχουμε και...
HΠΑ - Ελλάδα: Τις φέρνουν πιο κοντά πετρέλαιο και αέριο

Εφιαλτικές προβλέψεις για το πετρέλαιο – Εκτιμήσεις για 380 δολάρια το βαρέλι

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, μέχρι και τα 380 δολάρια το βαρέλι, κάνουν αναλυτές της JP Morgan, σε περίπτωση που οι...

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις

«Πτώση των βάσεων» αναμένεται να σημειωθεί στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, σύμφωνα με το φροντιστή-εκπαιδευτικό, Γιώργο Χατζητέγα. Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των Ανθρωπιστικών Σπουδών, αναφέρει...

Η “έκρηξη” κρουσμάτων και νοσηλειών φέρνει έκτακτη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ

Η αύξηση των κρουσμάτων που έχουν τριπλασιαστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και η αύξηση...

Φιλιππίδης: Αποφυλακίζεται με όρους ο ηθοποιός

Ομόφωνα δεκτό έκανε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας το αίτημα για αντικατάσταση προσωρινής κράτησης του Πέτρου Φιλιππίδη. Με την ίδια απόφαση του επέβαλλε...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάμψει η αλήθεια σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα τρία αγγελούδια στην Πάτρα έφυγαν από τη...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,048ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ολος ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε 16 χάρτες – Η κίνηση «ματ» της Αθήνας για «γκρίζες ζώνες» και «γαλάζια πατρίδα»

Η κίνηση - ματ της Αθήνας έρχεται τη στιγμή που διεξάγεται η τουρκική άσκηση...

Ελληνική αντίδραση για τους χάρτες και τις διεκδικήσεις της Άγκυρας

Έντονα αντέδρασε, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου εξωτερικών, ο Έλληνας διπλωμάτης που ήταν παρών...

Το «τερμάτισε» η Άγκυρα: Δημοσίευσε χάρτες όπου η Κρήτη «βάσει συνθηκών» είναι κατά 75% τουρκική! (φωτό)

Αμφισβητεί τα πάντα η Άγκυρα σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου,...