2 εργατοτεχνίτες για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

69

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Στερεωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών στο βυζαντινό τμήμα του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Κοττάκη)», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 479315, του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΤΤΑΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ»

Δείτε περισσότερα εδώ 

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας