2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

208

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε:

*Έναν πτυχιούχο ή διπλωματούχο Μουσικής Ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

*Έναν απόφοιτο αναγνωρισμένης Σχολής Θεάτρου

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  Δημόσιο: «Τσεκούρι» στην αναγνώριση προϋπηρεσίας -Ποιοι πλήττονται -Πώς θα βγαίνουν τα μόρια