2 συμβάσεις έργου για το ΤΕΙ Κρήτης

140

Το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -5- με τίτλο: « Διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος της νοτιοανατολικής Κρήτης από τη χρόνια και εντατική χρήση σύγχρονων φυτοπροστατευτικών ουσιών»  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα για την 1η θέση:

  1. Πτυχίο Βιοχημικού Μηχανικού.
  2. Εξειδίκευση στον Ποιοτικό Έλεγχο – Μικροβιολογία Τροφίμων και την Ενόργανη Τοξικολογική Ανάλυση Τροφίμων, με Βιοχημικές Προσεγγίσεις (Απαραίτητη, αποδεικνύεται από το σχετικό ερευνητικό έργο ή/και σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές).
  3. Αποδεδειγμένη Εργαστηριακή Εμπειρία στον Ποιοτικό Έλεγχο με έμφαση τη Λειτουργία Εργαστηρίου Ανόργανης Ανάλυσης (GS-MS, HPLC κ.λπ.). (Απαραίτητη, αποδεικνύεται από το ερευνητικό έργο ή και την εργασιακή εμπειρία).
Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

Απαραίτητα προσόντα για την 2η θέση:

  1. Πτυχίο Χημικού ή Βιο-Ιατρικών Επιστημών ή Βιολόγου ή Ιατρού.
  2. Εξειδίκευση στον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων και την Ενόργανη Τοξικολογική Ανάλυση σε Δείγματα ανθρώπινων Ιστών, με Βιο-Ιατρικές Προσεγγίσεις (Απαραίτητη, αποδεικνύεται από το σχετικό ερευνητικό έργο ή/και σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές
  3. Αποδεδειγμένη Εργαστηριακή Εμπειρία στον Ποιοτικό Έλεγχο με έμφαση τη Λειτουργία Εργαστηρίου Ανόργανης Ανάλυσης (GS-MS, HPLC κ.λπ.). (Απαραίτητη, αποδεικνύεται από το ερευνητικό έργο και την εργασιακή εμπειρία).

Δείτε περισσότερα εδώ