20 εργάτες για τον δήμο Νέας Ζίχνης

103

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Πρόκειται για είκοσι (20) άτομα ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τα οποία δεν  απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997).

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους