24 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

301

Ανακοίνωση για την πρόσληψη για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» καλλιτεχνικού, μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για διάστημα έως 9 ( εννέα ) μήνες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη