25 καθηγητές μουσικής για το Ωδείο δήμου Ν. Ιωνίας

139

Την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ανακοινώνει ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

Η πρόσληψη είναι με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, η µισθοδοσία του οποίου θα αντιµετωπίζεται αποκλειστικά και µόνο από το αντίτιµο που θα καταβάλλουν οι ωφελούµενοι δηµότες, διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και 30/06/2016 σύµφωνα µε την διαδικασία του Π.∆. 524/80.

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους