3 προσλήψεις στο Δήμο Ζωγράφου

211

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζωγράφου πρόκειται να προσλάβει τρεις (3) καθαριστές/ στριες, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό νηπιαγωγείων.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως τις  16/09/2015 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 13:00, στην υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής στο Γραφείο Παιδείας 1ος όροφος Δημαρχείο Ζωγράφου – Γ. Ζωγράφου 7 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

*Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

*Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή εκκαθαριστικό.

* Κάρτα ανεργίας  (σε περίπτωση ανεργίας και του/της συζύγου να προσκομίζεται και η κάρτα ανεργίας αυτού).

*Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (άδεια παραμονής)

Διαβάστε επίσης:  ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

* Υπεύθυνη δήλωση κωλύματος για την κατάληψη της θέσης.

*Βεβαίωση Πολυτεκνίας ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας,

*βεβαίωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας