30 μεταπτυχιακοί για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πατρών

177

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραμμα οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα και σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε µία από τις περιοχές:
α.  Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
β.  Περιβάλλον και Ενέργεια
γ.  Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
δ.  Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  Χαμηλότερος ο πήχυς προαγωγής και απόλυσης των μαθητών Λυκείου