4 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων

254

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού (ή, ελλείψει αυτού, βοηθητικού) προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων αναστήλωσης και για χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, με δυνατότητα ανανέωσης  ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
Πρόκειται για έναν αρχαιολόγο και τρεις εργατοτεχνίτες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας