4 θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

150
Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέσεις εργασίας, καθηγητές ΑΕΙ,

Το Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 54/29.1.2016 τ.Γ΄, δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 10559  τηλ. 210-3689431)

Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Αριθμός προκήρυξης:1516007917/18.11.2015 (ΑΔΑ: 63NΣ46ΨΖ2Ν-72Τ)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά του Περιβάλλοντος»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ. 210-7277317)

Τομέας Φιλοσοφίας

Αριθμός προκήρυξης:1516007455/11.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΨΣΨ46ΨΖ2Ν-1ΒΠ)

-Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική»

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ 210 -7277667)

Τομέας Γλώσσας – Γλωσσολογίας

Αριθμός προκήρυξης:1516007464/11.11.2015 (ΑΔΑ: ΨΨ9146ΨΖ2Ν-ΚΘΚ)

Διαβάστε επίσης:  ΔΕΗ: Νέα προκήρυξη για 411 προσλήψεις

-Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο « Πραγματολογία και Εφαρμογές στην Αγγλική Γλώσσα»

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, (τηλ. 210 -7277541_)

Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Αριθμός προκήρυξης:1516007461/11.11.2015 (ΑΔΑ:ΨΩΚΧ46ΨΖ2Ν-ΤΟΡ)

-Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο « Μουσική Παιδαγωγία και Διδακτική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   4.4.2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.