5 θέσεις εργασίας στον δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

288

Ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (ν. Άρτας) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για:

∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου (JCB) ( Οµάδας Β’ Τάξης Γ’) τρεις (3) θέσεις και

ΥΕ Εργατών-τριών Για την υπηρεσία ΄Υδρευσης  δύο  (2) θέσεις

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας