5 προσλήψεις για το γραφείο Ασύλου Σάμου

295

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού γραφείου Ασύλου Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επείγουσα Βοήθεια για τη λειτουργία Κλιμακίων Ασύλου που θα εξετάζουν με συντετμημένη διαδικασία (“fast-track”) αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Σύριους στην Ελλάδα»
Κύριο προσόν: Πτυχίο Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Σημείωση:

Οι υπάλληλοι του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, που θα προσληφθούν, καλούνται σε καθημερινή βάση να εργαστούν με αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο και  δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες και έχουν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά και μορφωτικά υπόβαθρα.

Διαβάστε επίσης:  Πέτσας: Εμείς επιλέγουμε την στήριξη της εργασία