9 θέσεις εργασίας για έργο της εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

139

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόµων, επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘’ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ’’».

Πρόκειται για:

Μία (1) θέση ΠΕ Αρχαιολόγων

Μία (1) θέση ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης

Έξι (6) θέσεις ∆Ε Εργατοτεχνιτών (για ανασκαφικές εργασίες) και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες)

Μία (1) θέση ∆Ε Σχεδιαστών (µε εµπειρία στη σχεδιαστική αποτύπωση µνηµείων & αρχαιολογικών χώρων)

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  «Παγώνουν» οι μισθοί στο δημόσιο ως το 2022