600 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

244

Εξακόσιες θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών προσφέρει για το έτος 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Robert Schuman.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, τον γενικό τομέα που αφορά πτυχιούχους πανεπιστημίου και τον τομέα δημοσιογραφίας, με σκοπό την επέκταση των γνώσεών τους και την εξοικείωση με τις δραστηριότητες του ΕΚ.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν.

να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παραγράφου 2, των Εσωτερικών Διατάξεων

να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης

να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις - εξπρές στους δήμους όλης της χώρας

Οι υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας πρέπει

επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που αποδεικνύονται από δημοσιεύσεις, από τη συμμετοχή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2016, και από τις 15 Μαρτίου 2016 έως τις 15 Μαΐου 2016 για την περίοδο άσκησης από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Για υποβολή βιογραφικών πατήστε εδώ