7 συμβάσεις για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

118

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος ανακοινώνει τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με εξωτερικούς συνεργάτες για την τεχνική και λογιστική υποστήριξη του έργου του ΕΛΚΕ με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».

Πρόκειται για :

ΚΩΔ. 1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική υποστήριξη του έργου, κατηγορίας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ. 2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική & λογιστική υποστήριξη του έργου κατηγορίας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ 3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική & λογιστική υποστήριξη του έργου κατηγορίας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔ 4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική υποστήριξη του έργου κατηγορίας ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε επίσης:  «Νέο κύμα» προσλήψεων στους δήμους

ΚΩΔ 5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική υποστήριξη του έργου, κατηγορίας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ 6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την τεχνική και λογιστική υποστήριξη του έργου κατηγορίας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΩΔ 7. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την λογιστική υποστήριξη του έργου κατηγορίας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ