8 προσλήψεις για έργα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

148

Η Εφορεία Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Γ».

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

∆Ε ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1

∆Ε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 5

ΥΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 1

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  Νέο "κύμα" προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας