Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021
8.9 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 2 Μαρτίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1913... Ο ελληνικός στρατός, υπό την προστασία του θωρηκτού "Σπέτσαι", απελευθερώνει τη Σάμο.

800.000 ραβασάκια σε ασφαλισμένους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Ξεκινά από την Πέμπτη 2/2 το «σαφάρι» αύξησης των εσόδων του νέου υπερταμείου, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με την αποστολή μέσω των ΕΛΤΑ σε πρώτη φάση 800.000 ειδοποιητηρίων με αποδέκτες, κυρίως, τους ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Ο επιδιωκόμενος στόχος, σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 1,4 δισ. ευρώ μέσα στο τρέχον έτος.

Υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό του 2017, ενώ προβλέπονται αυξημένα έσοδα από εισφορές ύψους 1,371 δισ. ευρώ, τα 49 εκατ. ευρώ θα προέλθουν ως έσοδα από τις αλλαγές του τρόπου υπολογισμού των εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 92,7 εκατ. ευρώ προϋπολογίζονται ως πρόσθετα έσοδα από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών στους αγρότες. Επίσης, το Δημόσιο θα καταβάλει ως εργοδότης 311 εκατ. ευρώ για τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων. Η αύξηση των εσόδων είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του νεοσύστατου ΕΦΚΑ, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/1/2017 έχοντας κληρονομήσει ένα σύνολο οφειλών στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 ύψους 17,5 δισ. ευρώ (τρέχον υπόλοιπο) απ’ όλα τα ταμεία τα οποία ενσωματώθηκαν στη λειτουργία του.

Το βάρος σε ΙΚΑ και ΚΕΑΟ

Προϋπολογίζοντας χαμηλά έσοδα από τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών μέσα στο 2017, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρίχνει το μεγάλο βάρος της αύξησης των εσόδων του στην εισπρακτική ικανότητα των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και του πρώην ΙΚΑ.

Μάλιστα, τα στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν την ενθαρρυντική πορεία των εσόδων των δύο αυτών υπηρεσιών κατά το 2016, τονίζοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία στο ενδεκάμηνο του 2016 τα έσοδα του ΙΚΑ βελτιώθηκαν κατά 455,23 εκατ. ευρώ (ποσοστό 4,77%) συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Από τη συνολική πορεία των εισπράξεων του ΚΕΑΟ κατά το 2016 εκτιμάται ότι τα έσοδά του από τις ρυθμίσεις οφειλών, αλλά και από τις εισπράξεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα πλησιάσουν τα 900 εκατ. ευρώ. Δηλαδή θα είναι αυξημένα κατά 260 εκατ. ευρώ από τα 760 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ως αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι η περσινή δυναμική του ΚΕΑΟ μπορεί να έχει συνέχεια και κατά το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα να θεωρούν εφικτό τον στόχο αύξησης των εσόδων στο 1 δισ. ευρώ. Βέβαια, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι την ίδια χρονιά που αυξήθηκαν τα έσοδα και του ΙΚΑ και του ΚΕΑΟ αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι οφειλές προς τα ταμεία.

Τμηματική καταβολή

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του υπουργείου Εργασίας για αύξηση των εσόδων εντάσσεται και η διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα μερικής καταβολής των εισφορών. Αυτό σημαίνει πως όταν ο οφειλέτης καταβάλλει μόνο ένα τμήμα της μηνιαίας οφειλής, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις θα επιβάλλονται μόνο στο ποσό που υπολείπεται κάθε φορά.

Η αποστολή όλων των ειδοποιητηρίων, που συνολικά πλησιάζουν το 1,5 εκατομμύριο, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ενώ η τελευταία ημέρα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου είναι η 28η Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του ΕΦΚΑ, από το σύνολο των ειδοποιητηρίων που αναμένεται να αποσταλούν υπάρχει ένας αριθμός περίπου 16.000 τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμη με τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι παραλήπτες, επειδή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Οι μεγάλοι οφειλέτες

Η αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του υπουργείου Εργασίας μέσα στο 2017. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, όπως αναφέρει η «Ναυτεμπορική», εντατικοποιήθηκε το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου που εφαρμόζεται για οφειλέτες με μεγάλες κυρίως και μη ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίοι, ενώ υποβάλλουν κάθε μήνα ΑΠΔ, δεν καταβάλλουν τις δηλούμενες με αυτήν εισφορές, με αποτέλεσμα τη συνεχή δημιουργία νέων οφειλών κάθε μήνα.

Από τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ εντοπίζονται περιπτώσεις οφειλετών με μεγάλες, μη ρυθμισμένες οφειλές και κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχή αύξηση των οφειλών με την εξακολούθηση της υποβολής ΑΠΔ χωρίς την αντίστοιχη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, έπειτα από συνολική αξιολόγηση της στάσης του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποβάλλεται από το ΚΕΑΟ αίτημα απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης του μεγαλοοφειλέτη στο σύστημα υποβολής ΑΠΔ. Μέχρι σήμερα με τη διαδικασία αυτή έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε 782 οφειλέτες, από τους οποίους οι 175 προχώρησαν στη συνέχεια σε ρύθμιση ή και σε εξόφληση της οφειλής τους.

Περιθώριο 20 ημερών για τακτοποίηση των οφειλών

Από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ (Οκτώβριος 2014) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2016 έχουν αποσταλεί συνολικά 309.518 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και το συνολικό ποσό για το οποίο ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα ανήλθε στο τέλος του 2016 σε 15,8 δισ. ευρώ.

Ειδικά εντός του τελευταίου τριμήνου 2016 εστάλησαν 11.194 ατομικές ειδοποιήσεις. Μάλιστα, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους. Πριν από τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων, οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το μητρώο της ΓΓΠΣ, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κ.λπ.

Πηγή: enikonomia.gr

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως την Παρασκευή

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται

Έως σήμερα Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβάλουν οι κληρονόμοι θανόντων συνταξιούχων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τα απαιτούμενα έγγραφα για την καταβολή...
Νέα παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας

Νέα παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας

Παράταση μέχρι την Δευτέρα 1 Μαρτίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.  Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν ως...
ΥΠ.ΟΙΚ.: Ανησυχία για την υστέρηση εσόδων του Ιανουαρίου

ΥΠ.ΟΙΚ.: Ανησυχία για την υστέρηση εσόδων του Ιανουαρίου

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των εισπρακτικών στόχων της ΑΑΔΕ για το 2021, έρχονται στην επιφάνεια τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον...
Επίδομα παιδιού: 105.661 αιτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο

Επίδομα παιδιού: 105.661 αιτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο

Τις 105.661 έφθασαν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού μέσα σε περίπου ένα 24ωρο. Από αυτές, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 80.000 με συνολική δαπάνη της...
Φορολοταρία Ιανουαρίου 2021: Δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

Φορολοταρία Ιανουαρίου 2021: Δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η 49η φορολοταρία του υπουργείου Οικονομικών για τις συναλλαγές  του Ιανουαρίου 2021 με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι φορολογούμενοι μπορούν...
"ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ": Έως τις 31 Μαρτίου παρατείνεται η κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”: Έως τις 31 Μαρτίου παρατείνεται η κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Έως τις 31 Μαρτίου παρατείνεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στον...
ΕΝΦΙΑ, 5 δόσεις,

Έρχονται ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ – Οι μεγάλοι «χαμένοι» και οι...

Ανατροπές από φέτος στον ΕΝΦΙΑ, εάν και εφόσον η Αθήνα καταφέρει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έθεσαν οι Βρυξέλλες για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών...

Βρείτε μας

7,771ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Οι 10 αλλαγές που φέρνει το 2020 για 4,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους

Αναδρομικά και αυξήσεις συντάξεων ως και 200 ευρώ τον μήνα, μόνιμο επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους...

ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα δώσουν σήμερα τις συντάξεις στους δικαιούχους

 Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα 28 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη. -Ο ΟΓΑ...

ΟΓΑ: Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός τουρισμός) για το 2018

Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για τη φετινή χρονιά, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις...

Σύνταξη από 55 έως 59,5 ετών για 450.000 ασφαλισμένους

Σύνταξη με όρια ηλικίας 55 έως 59,5 ετών «κλειδώνουν» 450.000 ασφαλισμένοι με ένσημα πριν...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή