8 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγίου Νικολάου

89
προσλήψεις, δήμους, περιφέρεια, μουσεία,

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 µήνες), για τη στελέχωση της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

  • ∆ύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών ∆.Ε.
  • Τριών (3) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων ∆.Ε.
  • Ενός (1) Χειριστή µηχανηµάτων έργων ∆.Ε.
  • ∆ύο (2) Εργατών γενικών καθηκόντων Υ.Ε. Ο ένας εργάτης γενικών καθηκόντων Υ.Ε. θα απασχοληθεί στο τµήµα ύδρευσης της επιχείρησης και άλλος εργάτης γενικών καθηκόντων Υ.Ε. στο τµήµα αποχέτευσης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης:  Σας αφορά: έρχονται νέες προσλήψεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ!