Αυξάνεται στο 35% η φορολογία των τυχερών παιχνιδιών

53
ΤΖΟΚΕΡ: Διπλό τζακ ποτ (Κλήρωση 18-3-2018)

Με αύξηση της φορολογίας επί των μικτών κερδών των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών αντικαθιστά η κυβέρνηση το προτεινόμενο ειδικό τέλος στις στήλες του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 138 «Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων», «αυξάνεται από 30% σε 35% η συμμετοχή του δημοσίου στα μικτά κέρδη (GGR) των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα».

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 138 του σχεδίου νόμου προβλέπει:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α’ 152) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

Διαβάστε επίσης:  Άγριο "φοροκυνηγητό" σε 580.000 πολίτες για χρέη πάνω από 3.000 ευρώ

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν».

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016