Αυτές είναι οι νέες αποφάσεις για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

66
Δείτε τις αλλαγές στα Πόθεν Έσχες

Δύο ημέρες μετά την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσιεύθηκαν όπως είχε προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος οι νέες υπουργικές αποφάσεις για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

Όπως προκύπτει με αυτές η Διοίκηση έρχεται να καλύψει το κενό που εντόπισε το ΣτΕ με τη δημοσίευση παραμετρικών τιμών και οδηγιών για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η πρόβλεψη να δηλώνει ο υπόχρεος τα παραστατικά αγοράς για μεγάλης αξίας κινητά άνω των 30.000 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται όμως η διάταξη για τη δήλωση μετρητών και κινητών μεγάλης αξίας που φυλάσσουν οι υπόχρεοι στις οικίες τους ή σε θυρίδες καθώς αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική.

Για τους δικαστές δεν ισχύει η αυριανή καταληκτική ημερομηνία

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τους δικαστές δεν ισχύει η αυριανή καταληκτική ημερομηνία, καθώς σύμφωνα με το ΣτΕ θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις σε ειδική επιτροπή που η πλειοψηφία τους θα είναι ανώτατοι δικαστές, ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες ισχύει η αυριανή ημερομηνία, αφού ρητά δεν γίνεται λόγος για παράταση.

Οι αποφάσεις είναι οι: «αριθμ. Πρωτ. 12391 τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» και «Αριθ. 1069 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών».

Εκτός των κειμένων περιέχονται οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και όλοι οι πίνακες συμπλήρωσης στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, στη νέα απόφαση (1069/19.10.2017) και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρέμεινε η ακόλουθη περίπτωση:

« […] ε. Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα κινητά μεγάλης αξίας άνω των 30.000,00 €, όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στο στοιχείο vi της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 […]», ενώ το Σ.τ.Ε. σύμφωνα με την περίληψη που έχει δημοσιεύσει, κρίνει ότι η επιβαλλόμενη υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος).

Η επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρει ότι η υπ΄ αριθμ. 1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες δεν απέκτησε νόμιμη υπόσταση λόγω μη συνδημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παραμετρικών τιμών και των οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των ουσιωδών αυτών στοιχείων της κανονιστικής ρύθμισης.

Διαβάστε επίσης:  Αττική: Πάνω από 2000 τα ενεργά κρούσματα

Η εν λόγω υπουργική απόφαση για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν περιλαμβάνει μόνο δικαστές, εισαγγελείς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, άλλα όλους τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών

Η Ένωση Δικαστών με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη της ότι δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν οι δηλώσεις πόθεν έσχες 2015 και 2016 με την υφιστάμενη διαδικασία. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση  βάσει των λόγων ακυρώσεως που έγιναν δεκτοί και αφορούσαν την αντίθεση προς το Σύνταγμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν είναι πλέον δυνατό να υποβληθούν με τη διαδικασία και ενώπιον της αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επί του θέματος οι ενώσεις θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Στους υπόχρεους εντάσσονται και οι δημοσιογράφοι. Η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της, πριν όμως τη δήλωση Παπαγγελόπουλου ότι θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για τα Πόθεν Έσχες σημειώνει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» για όλους τους δημοσιογράφους και τη λήξη της προθεσμίας στις 21 Οκτωβρίου 2017.

Επίσης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες», ότι με την υπ’ αριθμ. 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι: «Ως προς το σύνολο των υπόχρεων σε υποβολή Δ.Π.Κ. (Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης) η επιβαλλόμενη υποχρέωση να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας» .

Υπενθυμίζεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει αύριο Σάββατο 21 Οκτωβρίου, ωστόσο, αν κι έχει προαναγγελθεί η νέα υπουργική απόφαση δεν έχει δοθεί παράταση με αποτέλεσμα πολλοί να είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν.