Αναδρομική μείωση 40% των επικουρικών σε 200.000 συνταξιούχους

56
Ποιους αφορά το νέο

Τα πρώτα μεγάλα θύματα των νέων μέτρων της κυβέρνησης Τσίπρα είναι 200.000 συνταξιούχου των οποίων οι επικουρικές συντάξεις θα περικοπούν 40% και 22% τα εφ’ άπαξ.

Οι συγκεκριμένες μειώσεις θα εφαρμοστούν αναδρομικά από τον Ιούνιο και αφορούν τις συντάξεις που το άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνάει τα 1.300 ευρώ.

Στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψαν οι ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, προβλέπεται μείωση έως και 22% στα εφάπαξ, ενώ με απόφαση του υπουργείου Εργασίας μειώνεται έως και 32% το μέρισμα που καταβάλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Σε ό,τι αφορά στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων, αφορούν περισσότερους από 200.000 δικαιούχους, που θα δουν τις απολαβές τους που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) να περικόπτονται. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, και των παρ. 11,12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. Στην πράξη, δεν υπολογίζονται οι ειδικές εισφορές που επιβλήθηκαν το 2012, καθώς έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι περικοπές είναι αναδρομικές, από τις συντάξεις Ιουνίου που καταβλήθηκαν τον Μάιο. Μάλιστα, καθώς η διαδικασία είναι δύσκολη και απίστευτα γραφειοκρατική, η απόφαση προβλέπει την εφαρμογή της από τις πληρωμές του Αυγούστου και όπου δεν υπάρχουν στοιχεία από τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Βέβαια, τα χρήματα από τον Ιούνιο και μετά θα ζητηθούν πίσω, αναδρομικά, σε ισόποσες δόσεις, έως το τέλος του χρόνου.

Αυτό συμβαίνει καθώς το ΕΤΕΑ αλλά και το ΗΔΙΚΑ, δεν είναι σε θέση να επανυπολογίσουν όλες τις συντάξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει η απόφαση.

Εκτός από τις επικουρικές, θα υπάρχουν και μειώσεις, διόλου ευκαταφρόνητες και στα ποσά των εφάπαξ. Οι μειώσεις θα κυμαίνονται ανάμεσα στο 18% με 22% και αυτό προκύπτει εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους από 01/01/2014. Για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών κατά τα 5 τελευταία έτη έως και την 31.12.2103.

Διαβάστε επίσης:  Ξεχάστε τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. βάσει εισοδήματος- 30 ευρώ για άρση ακινησίας στο 18μηνο

Τι προβλέπεται για τις κύριες συντάξεις

Οι κυβερνητικές αποφάσεις αποσαφηνίζουν τον τρόπο επανυπολογισμού όλων των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κύριων συντάξεων κατά την 12/5/2016, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, θέτει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα έως τον Σεπτέμβριο του 2017 και ξεκαθαρίζει ότι η απόκλιση παραμένει ως προσωπική διαφορά και μετά το 2018. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης, θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, τότε το επιπλέον ποσό θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

Η διαδικασία της απόφασης εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από 1.1.2015 και εφεξής, καθώς και για όσες κατατεθούν μετά τις 13.5.2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται εξ ολοκλήρου με τον νέο τρόπο που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.