Απολυτίκιο της ημέρας: Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης(βίντεο)

21

Όσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης
Ἦχος πλάγιος α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀρεταὶς θεοσδότοις ἐκλάμψας ὅσιε, Μοναστικῆς πολιτείας ὤφθης λαμπρὸς χαρακτήρ, καὶ φωστὴρ θεοειδὴς Πάτερ καὶ ἔξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τῶν Ἀγγέλων μιμητά, θεράπων ὁ τῆς Τριάδος ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστως,ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Διαβάστε επίσης:  Έτσι θα σώσεις την ψυχή σου (Διαβάστε το όλοι)