Απολυτίκιο της ημέρας:Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (βίντεο)

37

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Μετάσταση)

Ἦχος β’.

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Διαβάστε επίσης:  Φιλοπάππου: Επιτέθηκαν σε νεαρό ζευγάρι 5 άτομα με μαχαίρια