Αυξημένα πλεονάσματα, μειωμένη ανάπτυξη στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες

29
Κλείνουν για 30 ημέρες τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προβλέψεις για πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 4% προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων που κατέθεσε η Ελλάδα στην Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δέχεται τις προβλέψεις της Επιτροπής ότι η ελληνική οικονομία θα έχει ανάπτυξη: κατά 2,3% του ΑΕΠ φέτος έναντι 2,5% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Η ανάπτυξη οποία θα υποχωρήσει προς το 2% το 2023.

Η ελληνική πλευρά, αναφερόμενη στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι οι ανισορροπίες «αναφέρονται στο υψηλό επίπεδο του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ, στην αρνητική καθαρή επενδυτική θέση της χώρας, στο ύψος του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), στο υψηλό ποσοστό ανεργίας, καθώς και στους χαμηλούς ρυθμούς δυνητικής μεγέθυνσης και παραγωγικότητας».

Διαβάστε επίσης:  Κορωνοϊός: Στους 172 οι νεκροί

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ελλάδα προτίθεται να αντιμετωπίσει τις μακροοικονομικές της ανισορροπίες με εφαρμογή πλάνου σε 10 τομείς προς ενίσχυση της παραγωγικότητας, με εφαρμογή και παρακαλούθηση ανά έτος του Αναπτυξιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε τον Ιούλιο του 2018 με έμφαση στις ξένες επενδύσεις, βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης στόχο ενίσχυσης της απασχόλησης καθώς και αντιμετώπισης της φτώχειας.

Αναλυτικά το σχέδιο 81 σελίδων, εδώ:

 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/economic_and_fiscal_policy_coordination/documents/2019-european-semester-national-reform-programme-greece_el.pdf