Χριστούγεννα 2019: Χριστός γεννάται δοξάσατε (βίντεο)

16

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019: Ψάλλει ο βυζαντινός χορός των Τρικάλων. Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Δείτε το βίντεο…

Διαβάστε επίσης:  Εν θλίψει εμνήσθημεν σου, Κύριε