ΔΕΗ: Ανάδειξη της κινεζικής εταιρείας State Grid International Development Ltd ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή

38
ΔΕΗ, στρατηγικός επενδυτής, κινεζική εταιρεία,

Την ανάδειξη της κινεζικής εταιρείας State Grid International Development Ltd ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ αποφάσισε σήμερα το ΔΣ της ΔΕΗ, ενώ η οριστική απόφαση για την πώληση θα ληφθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα που προσέφερε η κινέζικη εταιρία είναι 320 εκατ. ευρώ. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ παρουσιάστηκε η έκθεση για το εύλογο του τιμήματος που εκπόνησε η διεθνής επενδυτική τράπεζα Barclays, την οποία είχε επιλέξει η ΔΕΗ κατόπιν διαγωνισμού. Σύμφωνα με την έκθεση το τίμημα χαρακτηρίζεται δίκαιο και εύλογο, η δε διαγωνιστική διαδικασία αντικειμενική και διαφανής.

Διαβάστε επίσης:  e- ΕΦΚΑ: Ποιες αλλαγές φέρνει στα επιδόματα μητρότητας και ασθενείας – Πώς θα αποδίδονται τα έξοδα κηδείας

Επίσης, στο ΔΣ παρουσιάστηκε η έκθεση αποτίμησης του ΑΔΜΗΕ από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited
και NBG Securities, η οποία είχε υποβληθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016, δηλαδή, πριν
από την υποβολή των προσφορών. Για την ανάλυση αυτήν χρησιμοποιήθηκαν διάφορες,
διεθνώς αποδεκτές, μέθοδοι αποτίμησης.