ΔΕΙΤΕ αναλυτικά πού χρωστάμε ως χώρα τα 321 δισ. – Τι θα πληρώσουμε και πότε (πίνακες)

37
ανακοίνωση, θεσμών, διαπραγμάτευση,

Ο εξειδικευμένος σε φορολογικά θέμα ιστόστοπος www.taxheaven.gr κατήρτισε ενδιαφέροντες πίνακες, στους οποίους αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης , όπως είχε διαμορφωθεί για το 2015, χωρίς να υπάρχουν αξιόλογες μεταβολές για το 2016.

Η κατανομή του χρέους

Ομόλογα39,3
Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program)14,7
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs)5,8
Έντοκα γραμμάτια14,9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos)11,01
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF)130,9
ESM21,4
Δάνεια από το ΔΝΤ14,4
Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης52,9
Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος3,8
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού0,3365
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού4,8
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ .Επενδύσεων)7,4
ΣΥΝΟΛΟ€321,7 δις
Διαβάστε επίσης:  Η φωτογραφία drone από την Ελλάδα στις καλύτερες του 2017 στον κόσμο!

 

Η κατανομή του χρέους κατ΄έτος

 

Το κόστος εξυπηρέτησης (2015)

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους
Κατηγορίες δημόσιου χρέουςΚόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF)0,52%
ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM0,39%
ΔΑΝΕΙΑ IMF3,83%
ΟΜΟΛΟΓΑ3,75%
ΕΝΤΟΚΑ2,84%
REPOZ4,45%
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1,02%
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (Ευρωπαϊκή χραπ .Επενδύσεων)4,24%
ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ3,20%