Δίμηνο-φωτιά: 10 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία έως το τέλος Δεκεμβρίου

Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι παραδοσιακά ο πιο επιβαρυμένος

15
Οι 4 νέες αλλαγές στην υποβολή του κοινωνικού μερίσματος

Με την προθεσμία για τη δεύτερη δόση ΕΝΦΙΑ να μπαίνει στα κρατικά ταμεία μέχρι και αύριο 31 Οκτωβρίου, ξεκινά  ένα δίμηνο-φωτιά.

Έως το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σηκώσουν στις πλάτες τους φόρους ύψους σχεδόν 10 δισ. ευρώ.

Η υστέρηση των εσόδων είναι είναι ήδη δεδομένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων δεν «τρέχουν». Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας ισοδυναμούν με σχεδόν 5 δισ. ευρώ το μήνα τα οποία θα πρέπει να βγουν από τις τσέπες των φορολογούμενων και να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού.

Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι παραδοσιακά ο πιο επιβαρυμένος για τα νοικοκυριά καθώς περιλαμβάνει εκτός των φόρων και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και τα τέλη κυκλοφορίας.

Με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου και σε συνάρτηση με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο, έως το τέλος του έτους απαιτούνται πληρωμές 7,5 δισ. ευρώ έμμεσων φόρων εκ των οποίων το 1,1 δισ. ευρώ είναι τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον ο φόρος εισοδήματος που θα πρέπει να πληρωθεί ανέρχεται σε 5,071 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος περιουσίας ανέρχεται σε 1,437 δισ. ευρώ (μαζί με τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ Ιανουάριο και Φεβρουάριο).

Τι θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι

Πιο συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν:

-Έως αύριο 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να εξοφληθεί η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Ο ΦΠΑ αφορά την περίοδο του τριμήνου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Επίσης πρέπει να καταβληθεί ο ΦΠΑ για τον Σεπτέμβριο των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και η τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Διαβάστε επίσης:  Ποιοι συνταξιούχοι που εργάζονται γλιτώνουν τις περικοπές

– Έως το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ, η τρίτη και τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, η πέμπτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ο ΦΠΑ Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

– Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η τέταρτη δόση του φετινού ΕΝΦΙΑ, η έκτη και τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο ΦΠΑ Νοεμβρίου των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και τα τέλη κυκλοφορίας 2018

– Επίσης όσοι φορολογούμενοι έχουν κάνει χρήση ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων χρεών (π.χ. πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, 100 δόσεις), θα πρέπει μαζί με τα ανωτέρω να καταβάλουν τη δόση των ρυθμίσεων.

Οι υποχρεώσεις ωστόσο των φορολογούμενων για το 2017 δεν δεν ολοκληρώνονται μαζί με την εκπνοή του χρόνου. Θα πρέπει τον Ιανουάριο 2018 να εξοφλήσουν την πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ 2017, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να καταβάλουν τον ΦΠΑ Δεκεμβρίου και τον ΦΠΑ τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.