Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
16.8 C
Athens

Δώδεκα χρόνια μετά την κατάρρευση

Η παγίδα ρευστότητας παραμένει ισχυρή, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η αύξηση των θέσεων εργασίας καρκινοβατεί, οι τιμές λόγω κυρίως της ασθενικούς ζήτησης δεν έχουν τεθεί σε τροχιά ασφαλούς ανοδικής πορείας ενώ η απαισιοδοξία κυριαρχεί ως συναίσθημα απόρριψης κάθε υπερφίαλης προσέγγισης της πραγματικότητας.

Όπως είναι γνωστό την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-ΕΚΤ καθορίζει το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης το οποίο με την σειρά του επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ(euro overnight index average-o μέσος όρος των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς ενός δείγματος τραπεζών για δάνεια μιας ημέρας σε ευρώ χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων ) και αυτό διαδοχικά επηρεάζει το Euribor (euro interbank offered rate-επιτόκιο αναφοράς για πράξεις στην διατραπεζική μεταξύ τραπεζών υψηλής φερεγγυότητας ).

Τα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα εκ της φύσης τους συνδέονται και επηρεάζονται από το Euribor 3μηνου οπότε στα πλαίσια της αλληλοσύνδεσης που προαναφέραμε οι αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ασκούν την επιθυμητή οικονομική επίδραση.

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι πάντα εφικτή με αποτέλεσμα ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής να αδρανοποιείται .

Αυτό παρατηρείται όταν χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων στην διατραπεζική αγορά , δηλαδή όταν η μια τράπεζα πιστεύει ότι δανείζοντας μια άλλη τράπεζα ενδέχεται να απολέσει τα κεφάλαια της .

Άμεσο και δραματικό αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας η οποία οδηγεί τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα και τις προσδοκίες της ΕΚΤ στις καλένδες.

Αυτό καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2007 στην περίμετρο του Ευρώ όταν η αγορά χρήματος επηρεάστηκε από την κρίση των στεγαστικών δανείων χαμηλής φερεγγυότητας στις ΗΠΑ.

Οι κλυδωνισμοί ήταν ισχυροί οπότε το κόστος των κεφαλαίων αυξήθηκε και η διαθεσιμότητα τους προς την πραγματική οικονομία μειώθηκε σε σημείο ασφυξίας των υγιών οικονομικών μονάδων .

Στην βάση αυτή οι επιλογές της ΕΚΤ ήταν σαφέστατα εκτός του συνήθους μηχανισμού νομισματικής επίδρασης δηλαδή προς την κατεύθυνση χρησιμοποίησης καινοτόμων και μη συμβατικών μέτρων.

Η παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες χωρίς ποσοτικό περιορισμό για διάφορες χρονικές περιόδους και οι αγορές κρατικών και τραπεζικών τίτλων ήταν οι βασικές μη συμβατικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ με παράλληλες την μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων σε αρνητικά επίπεδα ώστε να υποχρεωθούν οι τράπεζες να χορηγούν-μεταβιβάζουν την επιπλέον ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και την υποδιπλασιασμό από τις αρχές του 2012 του συντελεστή υποχρεωτικών καταθέσεων από το 2% στο 1%.

Στα τέλη του 2018 πήρε τέλος η αγορά νέων τίτλων όχι όμως και η επανεπένδυση των κεφαλαίων των τίτλων που έληγαν , έτσι η ΕΚΤ δίνει το στίγμα προς τις αγορές ότι δεν προχωρεί σε πρακτικές αποεπένδυσης και σταδιακής απεμπλοκής.

Διατηρεί τα αρνητικά επιτόκια στην πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων στο επίπεδο του -0,40% όπως και το μηδενικό στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης ενώ επαναφέρει την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 4ετους διάρκειας χωρίς ποσοτικό περιορισμό μέσω του προγράμματος TLTROS III.

Το πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση μέσω του TLTROS φαίνεται από το γεγονός ότι το 24% της παρεχόμενης ρευστότητας επετεύχθη μέσω αυτής της μη συμβατικής πρακτικής .

Στην ουσία η ΕΚΤ διατηρεί ανέπαφες τις μη συμβατικές μορφές παρέμβασης της περίπου μια 12ετια από την έναρξη τους.

Η διατήρηση της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής και κυρίως η επαναφορά του προγράμματος παροχής μακροπρόθεσμης ρευστότητας TLTROS δείχνει την αποτυχία των μη συμβατικών μορφών παρέμβασης .

Η παγίδα ρευστότητας παραμένει ισχυρή , η ανάπτυξη , οι επενδύσεις και η αύξηση των θέσεων εργασίας καρκινοβατεί , οι τιμές λόγω κυρίως της ασθενικούς ζήτησης δεν έχουν τεθεί σε τροχιά ασφαλούς ανοδικής πορείας ενώ η απαισιοδοξία κυριαρχεί ως συναίσθημα απόρριψης κάθε υπερφίαλης προσέγγισης της πραγματικότητας.

Περίπου 12 χρόνια μετά τα χαμηλά επιτόκια δεν δημιούργησαν συνθήκες τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και κυρίως σε καμία περίπτωση δεν βελτίωσαν την θέση επιχειρήσεων και νοικοκυριών .

Οι απλοί πολίτες είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να συρρικνώνεται και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών να διευρύνεται.

Η υπερχρέωση φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα και κυρίως τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την έναρξη ενός υγιούς οικονομικού κύκλου.

Η αβεβαιότητα παραμένει με τον δημοσιονομικό τομέα να ασκεί τεράστιες πιέσεις μέσω της υπερφορολόγησης .

Η διεθνής τάση νοικοκυρέματος των δημοσίων οικονομικών μέσω περιστολής των δαπανών και της αύξησης της φορολογίας σε μια περίοδο χαμηλής πτήσης της διεθνούς οικονομίας αντί του ακριβώς αντίστροφου μέσω της αντικυκλικότητας δηλαδή της πρακτικής που θέλει στην καλή εποχή να υπάρχει η προνοητικότητα περιστολής της σπάταλης και των υπερφίαλων και παρακινδυνευμένων πρακτικών επιβαρύνει την ζώσα πραγματικότητα.

Περίπου 12 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης των στεγαστικών αμερικανικών δανείων χαμηλής φερεγγυότητας και της διάχυσης της σε όλον τον πλανήτη η κατάσταση στην περίμετρο του ευρώ παραμένει δύσκολη.

Αυτό επιβεβαιώνεται σε τεχνοκρατικό επίπεδο από την επανάληψη προγραμμάτων από την πλευρά της ΕΚΤ και σε επίπεδο κοινωνίας από την εικόνα που έχουν όλες οι παραγωγικές μονάδες για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και των δυνατοτήτων της .

Η υπερχρέωση είτε ως αδυναμία είτε ως δικαιολογία λειτουργεί διαλυτικά , πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς ρηξικέλευθες δράσεις δεν πρόκειται να βγούμε από τον υφιστάμενο φαύλο κύκλο.

ΛΕΚΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέκρινε την επέκταση του «Ηρακλή» -Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την έγκριση επέκτασης του «Ηρακλή» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, μέχρι το τέλος...

ΥΠ.ΟΙΚ.: Οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις στο τελικό σχέδιο νόμου  για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Κατατίθεται μέσα στις επόμενες ώρες στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην...
Άδεια ειδικού σκοπού - Ποιοι γονείς δικαιούνται και ποιοι όχι

Επίδομα παιδιού: Έφτασε η ώρα της πληρωμής – Από 98 ευρώ έως 1.960 ευρώ

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα εμφανιστούν αύριο, Τετάρτη (29/11), τα ποσά από το επίδομα τέκνων. Οι ενισχύσεις για τα παιδιά τόσο στον δημόσιο τομέα...

Κωστής Χατζηδάκης: Μειώνεται στο μισό το τέλος επιτηδεύματος για όλους τους αυτοαπασχολούμενους

Σε ουσιαστική βελτίωση της διάταξης του φορολογικού νομοσχεδίου η οποία προέβλεπε  μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος  σε όσους αυτοαπασχολούμενους θα  δήλωναν του χρόνου ετήσιο εισόδημα για το...

ΑΑΔΕ “e-apodixi”: Ξεπέρασαν τις 140.000 οι καταγγελίες για πλαστές αποδείξεις

Σε χιλιάδες καταγγελίες για φαινόμενα φοροδιαφυγής και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών  της ΑΑΔΕ "e-apodixi" και "καταγγελίες...

Ραβασάκια από την εφορία σε χιλιάδες φορολογούμενους μετά τις διασταυρώσεις

Δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έπεσαν στα «δίχτυα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από γιγαντιαία διασταύρωση εισοδημάτων – δαπανών που έκανε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στα...

Χαμηλοί μισθοί και η ακρίβεια στα ύψη

Βαρυχειμωνιά διαρκείας στο πορτοφόλι των Ελλήνων με τα επίσημα στοιχεία της Statista για τους μέσους ετήσιους μισθούς στην ΕΕ να είναι απογοητευτικά. Η χώρα...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 Ιουνίου κατάρρευση γέφυρας στο Νιαγάρα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ To 1912.... Από κατάρρευση γέφυρας στο Νιαγάρα, σκοτώνονται 47 άνθρωποι.

Εκλογές: Από τη μάχη του «εγώ» στην… κατάρρευση του ΕΣΥ – Η Υγεία στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης

Τραγικά επίκαιρες έγιναν οι ελλείψεις στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ, 20 μέρες πριν τις...

Μασσαλία: Συγκλονιστικές εικόνες μετά την κατάρρευση του κτιρίου – Ψάχνουν για εγκλωβισμένους

“Θα πρέπει να προετοιμαστούμε ότι θα υπάρχουν θύματα από αυτήν την τρομερή τραγωδία”, δήλωσε...

Ρωσικές τράπεζες περιμέναμε να καταρρεύσουν, αλλά…

Στο ξεκίνημα της τραγικής παράστασης στην Ουκρανία, οι εκτιμήσεις που διαβάζαμε αφορούσαν το πόσο...