Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022
26.1 C
Athens

Έκδοση σύνταξης μέσα από ένα… ψηφιακό δωμάτιο – Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα του e- ΕΦΚΑ

Έκδοση σύνταξης μέσα από ένα «ψηφιακό δωμάτιο»; Και όμως γίνεται!

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, ενεργοποιείται υπηρεσία ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ e–ΕΦΚΑ και των εν δυνάμει συνταξιούχων, μέσα από την οποία υπάρχει η φιλοδοξία να επιλύονται όλα τα θέματα που υπάρχουν για την έκδοση των συντάξεων. Θα δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα κατάθεσης πρόσθετων δικαιολογητικών ψηφιακά.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ψηφιακή βάση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με άλλα λόγια ένα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» για ανταλλαγή πληροφοριών, απάντηση ερωτήσεων και υποβολή τυχόν εγγράφων που απουσιάζουν.

Με ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας  «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών.

Τι λέει η ΚΥΑ για το «ψηφιακό δωμάτιο» 

Τι ακριβώς αναφέρει όμως για αυτό το «ψηφιακό δωμάτιο» η ΚΥΑ;

«Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 και τους κανόνες που ορίζονται στην υπουργική απόφαση «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231/2021), η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα – Κατηγορίες χρηστών (ρόλοι)

 1. Πρόσβαση στην πλατφόρμα αναγνωρίζεται στις εξής κατηγορίες (ρόλους) χρηστών:
 • Πολίτες
 • Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.
 • Επιβλέπων
 • Διαχειριστής της Εφαρμογής
 1. Ο «Επιβλέπων» και ο «Διαχειριστής της Εφαρμογής» ορίζονται από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.
 2. Για καθεμία από τις κατηγορίες χρηστών προβλέπονται οι εξής ρόλοι και δικαιώματα.
 • Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Πολίτης» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες μόνο για τις αιτήσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ΑΦΜ του.
 • Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιήσει ενέργειες στις αιτήσεις, τις οποίες χειρίζεται και δυνατότητα αλλαγής κατάστασης στις αιτήσεις αυτές (π.χ. από «Εκκρεμής» σε «Ολοκληρωμένη»).
 • Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Επιβλέπων» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιήσει ενέργειες στο σύνολο των καταχωρισμένων αιτήσεων στο σύστημα. Έχει όλα τα δικαιώματα του χρήστη «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» και επιπρόσθετες δυνατότητες σχετικά με την αλλαγή του χειριστή της αίτησης.
 • Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Διαχειριστής Εφαρμογής» έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει ένα σύνολο παραμετροποιήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, όπως λ.χ. διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων. Ο ορισθείς ως «Διαχειριστής Εφαρμογής» δεν έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που έχουν καταχωρισθεί.
 1. Για την είσοδο των πολιτών στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των δικαιούχων προσώπων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Οι υπόλοιποι ρόλοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση των προσωπικών τους διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης μέσω της διεύθυνσης (URL) προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που κάποιος ΑΦΜ αντιστοιχεί σε αιτήσεις αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιον άλλο ρόλο στην πλατφόρμα (π.χ. είναι και «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.») τότε ο ρόλος με τον οποίο πραγματοποιεί τελικά είσοδο (login) στο σύστημα καθορίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) στην οποία έχει πλοηγηθεί προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο (login).
 2. Κατά την είσοδο του πολίτη στην πλατφόρμα αναζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (email) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω διαλειτουργικότητας. Η διάθεση ενός πιστοποιημένου email στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της.
 3. Αν βρεθεί email του πολίτη στο ΕΜΕπ, τότε αυτό χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ως email επικοινωνίας για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από τον ίδιο.
 4. Αν δεν βρεθεί email του πολίτη καταχωρισμένο στο ΕΜΕπ, τότε ο πολίτης πλοηγείται σε οθόνη που του δίνει τις ακόλουθες επιλογές:

Α. Να εγγραφεί στο ΕΜΕπ μέσω συνδέσμου που τον οδηγεί εκεί και κατόπιν να επιστρέψει στην πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας».

Β. Να συνεχίσει χωρίς να καταχωρίσει στο ΕΜΕπ email επικοινωνίας.

Ο πολίτης πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει έναν από τους δύο (2) τρόπους που επιθυμεί να συνεχίσει στην πλατφόρμα προκειμένου να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της. Αν ο πολίτης επιλέξει να εγγραφεί στο ΕΜΕπ, τότε, ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο και μετέπειτα τις οδηγίες του μητρώου, εγγράφεται στο ΕΜΕπ. Αν ο πολίτης επιλέξει να συνεχίσει χωρίς εγγραφή στο ΕΜΕπ, πρέπει να εισάγει το επιθυμητό email επικοινωνίας στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται στην πλατφόρμα και κατόπιν να επιλέξει την υποβολή.

 1. Εφόσον υποβληθεί το επιθυμητό email επικοινωνίας όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, στον πολίτη αποστέλλεται από την πλατφόρμα ένα αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης με τον σύνδεσμο που θα οδηγεί στην πλατφόρμα «Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας». Ο πολίτης πρέπει να πατήσει το σύνδεσμο προκειμένου να επιβεβαιώσει το email επικοινωνίας του. Μετά την επιβεβαίωση του email, αυτό αποθηκεύεται στην πλατφόρμα ως «email επικοινωνίας» για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του. Αν μέσω οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους αποθηκευθεί στην πλατφόρμα το πιστοποιημένο email του πολίτη, εκείνος δεν χρειάζεται να ακολουθήσει ξανά την προπεριγραφείσα διαδικασία επαλήθευσης του email του. Σε διαφορετική περίπτωση μετά από κάθε επιτυχημένη είσοδό του (login) ακολουθεί τη διαδικασία των παρ. 4-6 μέχρι να αποθηκευθεί το πιστοποιημένο email του.

Δεδομένα αιτήσεων πλατφόρμας ανατροφοδότηση

 1. Η πλατφόρμα αντλεί τα δεδομένα των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πολιτών, όπως τηρούνται στα υφιστάμενα συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α
 2. Πραγματοποιείται τακτική ανατροφοδότηση της πλατφόρμας με δεδομένα από τα στοιχεία των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται. Η συνεχής ενημέρωση των δεδομένων αποσκοπεί στην αντιστοίχιση των αιτήσεων με τους κωδικούς χρήστη (ρόλου), όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.

Δυνατότητες πρόσβασης και πληροφορίες ανά κατηγορία (ρόλο) χρήστη

 1. Μετά την επιτυχημένη είσοδο (login), όλοι οι χρήστες βλέπουν το ίδιο περιβάλλον (dashboard). Ωστόσο, διαφοροποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες, κατάλογος (μενού) επιλογών, ανά ρόλο ιδιότητα χρήστη και διαφέρουν, ανάλογα με το αν βρέθηκαν ή όχι αιτήσεις βάσει του ΑΦΜ του πολίτη.
 2. Σε όλους τους ρόλους χρηστών εμφανίζονται κοινές πληροφορίες στη γενική διάταξη (layout) της πλατφόρμας, όπως πληροφορίες συνδεδεμένου χρήστη, όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ρόλος χρήστη, η επιλογή (κουμπί)/μενού βοήθειας και η επιλογή (κουμπί) αποσύνδεσης χρήστη. Ο ρόλος χρήστη δεν εμφανίζεται στην περίπτωση που ο χρήστης της πλατφόρμας είναι «Πολίτης».
 3. Αν ο ρόλος του χρήστη είναι «Πολίτης» και υπάρχουν αιτήσεις με τον ΑΦΜ του, τότε έχει πρόσβαση στον κατάλογο (μενού) επιλογών «Λίστα αιτήσεων» που οδηγεί στην περιοχή «Λίστα αιτήσεων».

Ο ρόλος «Διαχειριστής Εφαρμογής» έχει πρόσβαση μόνο στο μενού «Παραμετροποίηση», το οποίο και οδηγεί στην αντίστοιχη οθόνη της εφαρμογής. Οι ρόλοι «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Επιβλέπων», αλλά και «Πολίτης» έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μια περιοχή με λίστα αιτήσεων.

 1. Η περιοχή της λίστας αιτήσεων περιέχει το σύνολο των αιτήσεων που βάσει δικαιωμάτων ρόλου ή ΑΦΜ έχει δικαίωμα να δει ο χρήστης (ΑΦΜ για πολίτες, ρόλος για υπαλλήλους eΕ.Φ.Κ.Α. και επιβλέποντες). Ο ρόλος του «Πολίτη» μπορεί να δει μόνο τις αιτήσεις που είναι στον ΑΦΜ του, ο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» μόνο τις αιτήσεις που του έχουν ανατεθεί, ενώ ο «Επιβλέπων» όλες τις αιτήσεις.
 2. Η περιοχή αυτή της πλατφόρμας, με τη λίστα αιτήσεων, έχει τη μορφή πίνακα (table/grid) όπου σε κάθε στήλη περιέχονται οι βασικές πληροφορίες της αίτησης και του αιτούντα. Η πληροφορία αυτή για το ρόλο του «Πολίτη» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα και η κατάσταση της αίτησης.

Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία της αίτησης, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα και επίθετο του αιτούντα, καθώς και η κατάσταση της αίτησης.

Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Επιβλέπων» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα του αιτούντα, το επίθετο του αιτούντα, το όνομα, επίθετο και ΑΦΜ του χειριστή της αίτησης και η κατάσταση της αίτησης.

 1. Σε κάθε αίτηση εμφανίζονται τρία (3) ειδικότερα πεδία: «Πληροφορίες αίτησης», «Έγγραφα» και «Επικοινωνία». Επισημαίνεται ότι οι ρόλοι που έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις (άπαντες πλην του «Διαχειριστή Εφαρμογής») μπορούν να δουν την περιοχή «Πληροφορίες αίτησης». Η περιοχή αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του αιτούντα, του δικαιούχου, αλλά και στοιχεία της ίδιας της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται ως εξής:

Ως προς τα στοιχεία του αιτούντα: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, email και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Ως προς τα στοιχεία του δικαιούχου: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ δικαιούχου.

Ως προς τα στοιχεία της αίτησης: Μοναδικός αριθμός αίτησης, ημερομηνία, κατάσταση, φορέας αίτησης και προϊόν.

Η ως άνω περιοχή «Στοιχεία δικαιούχου» εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που στα στοιχεία της αίτησης το «Προϊόν» είναι «Μεταβίβαση θανάτου». Το πεδίο που αφορά στην κατάσταση της αίτησης μπορεί να μεταβληθεί αποκλειστικά από τους ρόλους «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» και «Επιβλέπων».

Λειτουργίες της αίτησης – Εργαλεία επικοινωνίας της πλατφόρμας

 1. Προβλέπεται η δυνατότητα επισύναψης όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών της αίτησης συνταξιοδότησης στην πλατφόρμα.
 2. Τα έγγραφα ομαδοποιούνται ανάλογα με το ποιος τα έχει επισυνάψει, δηλαδή στα «έγγραφα πολίτη» και στα «έγγραφα e-Ε.Φ.Κ.Α.». Κάθε έγγραφο συνοδεύεται από κάποιες πληροφορίες που το αφορούν και πιο συγκεκριμένα: το όνομα του αρχείου, τον τύπο του αρχείου και την ημερομηνία και την ώρα που επισυνάφθηκε.

Όλοι οι ρόλοι χρηστών οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις μπορούν να δουν και να κατεβάσουν όλα τα έγγραφα και από τις δύο (2) ως άνω ομάδες εγγράφων. Οι χρήστες μπορούν να επισυνάψουν ένα ή περισσότερα έγγραφα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των αρχείων που μπορούν να επισυναφθούν.

 1. Στην περιοχή «Επικοινωνία» της πλατφόρμας αρχειοθετούνται όλα τα μηνύματα και τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν. Δίνεται η επιλογή να ανακτηθούν τα έγγραφα που έχουν στείλει και οι δύο πλευρές.

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής.

Η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.). Στον e-Ε.Φ.Κ.Α για την ειδική εφαρμογή διατίθενται οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

 1. Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (στοιχεία από ΕΜΕπ).
 2. Αυθεντικοποίηση υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Αυθεντικοποίηση Χρηστώv σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0)».

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

ΕΚΤ: Αμετάβλητη παραμένει η νομισματική πολιτική της

Ελλάδα: Έξοδος στις 20 Αυγούστου από την ενισχυμένη εποπτεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι από τις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Έπειτα από ανταλλαγές με τις ελληνικές αρχές,...

Συντάξεις: Έρχεται τριπλή αύξηση στις αποδοχές το 2023

Τριπλή αύξηση έρχεται για χιλιάδες συνταξιούχους το 2023 ενώ βρίσκονται σε αναμονή της πολιτικής απόφασης για τα αναδρομικά από τα κομμένα δώρα και τις...

Ksou Ksou: Η εφαρμογή που έφτιαξε 25χρονος από τη Λάρισα για να διώχνει τα...

Στα αρνητικά μετρήματα τουκαλοκαιριού  (απέναντι από το μέτρημα παγωτών και μπάνιων δηλαδή) θα βρεις τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Υπάρχει χειρότερο από το να βγαίνεις βόλτα στη φύση...

Πιο κοντά από ποτέ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: Η πρώτη δημοσκόπηση μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη για το...

Ήταν, και απολύτως λογικά, αυτό που περίμενε το τελευταίο τριήμερο ο ελληνικός λαός, καθώς μετά το σκάνδαλο υποκλοπών με την «συμμετοχή» της ΕΥΠ και...

Μαλδίβες θα γίνουμε: Έρχεται στην Ελλάδα ο παγκόσμιος κολοσσός των υδροπλάνων κι αλλάζει το...

Μετά από δεκαετίες από τότε που ακούστηκε ως ιδέα, το εγχείρημα της χρήσης υδροπλάνων στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησής του. Η αθάνατη ελληνική...

Κατερίνα Σακελλαροπoύλου: Άμεση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων

Την ανάγκη για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς και για τη θωράκιση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών...

Σταϊκούρας: Δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023

«Είναι δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023, η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, λόγω του πληθωρισμού». Αυτό δήλωσε ο...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,188ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ποιοι χάνουν την ασφάλισή τους – Τι πρέπει να κάνουν

Λήγει στις 31 Μαΐου η καθολική παράταση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους μη μισθωτούς...

Σε ποιες περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ εξυπηρετεί χωρίς ραντεβού

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, χωρίς...

Αναδρομικά: Ποιοι δικαιούνται έως και 5.000 ευρώ που… ξέχασε ο ΕΦΚΑ!

Χαράς ευαγγέλια για χιλιάδες συνταξιούχους καθώς «ξεχασμένα» αναδρομικά, τα οποία φέρνουν στο προσκήνιο οι...

ΕΦΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον έλεγχο του δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το Πάσχα

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου καταβάλλεται στους λογαριασμούς 634.000 χαμηλοσυνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση...