Εορτολόγιο : Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;

14

 

Σήμερα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι

Αβέρκιος, Αβερκία!

Διαβάστε επίσης:  Εορτολόγιο :Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;